بررسی رخدادهای لرزه‌های هفته گذشته / بندرعباس با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر لرزیدزلزلهای به بزرگای ۴ ریشتر بندر عباس استان هرمزگان را در هفته گذشته لرزاند و مناطق “رویدر” زلزله ۳.۳ و “بندر خمیر” این استان نیز دو زلزله ۳.۷ و ۳.۵ ریشتری را تجربه کردند.

به گزارش ایسنا، در روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه زلزلهای با بزرگی ۴ ریشتر در ۲۸ کیلومتری شمال شهر بندرعباس استان هرمزگان رخ داد و به اعتقاد دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رومرکز این زلزله در مجاورت سگمنتهایی از گسل طویل و “پیشانی” “وهستان” بود و احتمالا جنبایی قطعه‌ای از این گسل، باعث رخداد این زلزله شد.

لزله‌های ۳.۷ و ۳.۶ ریشتری در بندر خمیر و ۳.۳ ریشتر در منطقه رویدر از سایر زلزله‌های مهم در استا

زلزله ۳ ریشتری در «ملاثانی» و زلزله ۳.۴ ریشتری در «حسینیه» از رخدادهای لرزه‌های مهم استان خو.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۳ بهمن

در “اهرم” استان بوشهر زلزله ۲.۹ دلشتری، در “سیدسنگ” استان خراسان رضوی زلزله های ۲.۷ و ۲.۶ ریشتری و در “دمق” استان همدان زلزله ۲.۹ ریشتری به ثبت رسید.

یکشنبه ۲۴ بهمن

در “بروجرد” استان لرستان زلزله ۲.۷ ریشتری، در “سنگان” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ ریشتری، در “سیه چشمه” استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ ریشتری، در “مهران” استان ایلام زلزله ۲.۸ ریشتری، در “وی “آستان آذربایجان” زلزله غربی ۲.۷ ریشتری رخ داد.

دوشنبه ۲۵ بهمن

در “فریدون شهر” استان زمینلرزه های اصفهان به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون این رخدادهای لرزه ای در ۲۲ کیلومتری فریدون شهر و ۳۰ کیلومتری افوس استان اصفهان و ۳۵ کیلومتری چلگرد استان چهارمحال وبختیاری بوده است.

در “فراشبند” استان فارس زلزله ۲.۹ ریشتری ، در “مهربان” استان آذربایجان شرقی زلزله ی.

در این روز همچنین “بابامنیر” استان فارس با زلزلهای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری بابامنیر و ۴۰ کیلومتری نورآباد استان فارس و ۴۱ کیلومتری باشت استان کهگیلویه وبویر احمد به ثبت رسید.

سه شنبه ۲۶ بهمن

در «ورزق» استان زنجان زلزله ۲.۶ ریشتری، در «سفیدسنگ» استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹ ریش رختری داد.

همچنین “کوهبنان” استان کرمان با زلزلهای به بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری کوهبنان و ۵۳ کیلومتری کیانشهر استان کرمان و ۳۵ کیلومتری بهاباد استان یزد گزارش شده است.

“سرو” استان آذربایجان غربی زلزلهای به بزرگای ۳ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین را تجربه کرد و رومرکز این زلزله در کیلومتری سرو ۱۵ ۲۴ ۲۶ کیلومتری نوشین و کیلومتری سیلوانه این استان بوده است.

هارشنبه ۲۷ بهمن

“ملاثانی” استان خوزستان با زلزلهای به بزرگای ۳ ریشتر در عمق ۱۹ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در کیلومتری ملاثانی ۲۲ ۲۹ ۳۷ کیلومتری ویس و کیلومتری مسجد سلیمان این استان بوده است.

در “بندر خمیر” استان هرمزگان زلزلهای به بزرگای ۳.۷ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون آن در کیلومتری بندر خمیر ۳۳، ۳۵ کیلومتری لافت و ۴۳ کیلومتری رویدر این استان گزارش شد.

“بندر عباس” استان هرمزگان با زلزلهای به بزرگای ۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۲۹ کیلومتری بندرعباس ۳۰ کیلومتری قلعه قاضی و ۳۹ کیلومتری تخت این استان به ثبت رسید.

در این روز همچنین، در “آستارا” استان گیلان زلزله ۲.۵ ریشتری و در “مسجد سلیمان” استان خوزستان زلث.

“رویدر” استان هرمزگان زمینلرزهای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون این رخدادهای در کیلومتری رویدر ۲۹، ۳۹ کیلومتری فین و ۴۴ کیلومتری بندر خمیر این استان بوده است.

زلزله ۳.۶ ریشتری در عمق ۲۰ کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه‌های روز ۲۷ بهمن است که در «ریز» است. آنون این زلزله در ۲۲ کیلومتری ریز و ۳۶ کیلومتری شنبه استان بوشهر و ۳۴ کیلومتری دهرم استان فارس بود. زلزله ۳.۵ ریشتری در عمق ۱۸ کیلومتری زمین نیز از دیگر رخدادهای لرزه‌های این منطقه است.

نج شنبه ۲۸ بهمن

در “بروجرد” استان لرستان زلزله ۲.۷ ریشتری، در “حسن آباد” لائین نو استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ ریشتری و در “قصرشیرین” استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ ریشتری به ثبت رسید.

“حسینیه” استان خوزستان با زمینلررزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و آن در ۱۷ کیلومتری حسینیه و ۴۴ کیلومتری اندیمشک استان خوزستان و ۵۱ کیلومتری مورموری استان ایلام بوده است.

در “بندر خمیر” استان هرمزگان زلزلهای به بزرگای ۳.۵ رخ داد که عمق آن در ۲۸ کیلومتری زمین و کانون این رخدادهای در کیلومتری بندر خمیر ۲۵، ۳۵ کیلومتری رویدر و ۴۱ کیلومتری لافت این استان بوده است.

جمعه ۲۹ بهمن

“بالاده” استان فارس با زمینلرزه های به بزرگی ۳.۲ ریشتر در عمق ۹ متری زمین لرزه و آن در کیلومتری بالاده ۱۵، ۳۵ کیلومتری خانه زنیان و ۴۹ کیلومتری کازرون این استان گزارش شده است.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری