بررسی ادبیات ارتباط فارسی و ادبیات انگلیسی از منظری نو


بررسی ادبیات ارتباط فارسی و ادبیات انگلیسی از منظری نو

انجمن های علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی دانشگاه گلستان کارگاه ملی “بررسی ارتباط ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی از منظری نو” را برگزار می کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه با سخنرانی دکتر صفری نوده دکتری زبان و ادبیات انگلیسی و حضور دکتر محمدینژاد عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان ۲۶ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ برپا می شود.
علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از آدرس https://adobe2.gu.ac.ir/anjomanadabiyat/ در این جلسه شرکت کنند یا برای کسب و کار
انتهای پیام