برترین اختراعات و طرح‌های دانش بنیان در جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد معرفی می‌شونددانشگاه آزاد اسلامی کرج از فردا سه شنبه میزبان ششمین جشنواره فناوری نانو است.

به گزارش ایسنا، ششمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد نظام اسلامی در اجرای راهبردهای پژوهش و فناوری، تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش، تولید علم و فناوری و گسترش روحیه پژوهشگری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از فردا سه شنبه سوم اسفندماه برگزار می شود. .

مهم‌ترین طرح‌های جشنواره فناوری نانو، حمایت از توسعه علم، فناوری و تجاری سازی محصولات نانو، شناسایی و تقدیر از افراد حقیقی و حقوقی توانمند و فعال در حوزه فناوری نانو در سطح دانشگاه آزاد اسلامی، هدایت فعالیت‌های واحدهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی فعال دانشگاه به سمت سمت. فناوری نانو و فعالیت‌های پیشرو در این زمینه است.

به نقل از ستاد نانو، در این رویداد از اختراعات برتر، ابتکار و نوآوری برتر، مقالات برتر، کتب ایده های برتر، محصولات برتر، شرکت های دانشبنیان و تولیدی برتر، محقق برتر (در شاخه های مختلف افراد حقیقی، اعضای هیأتعلمی، دانشجویی، دانشآموزی)، آزمایشگاه برتر، مرکز تحقیقات برتر، طرحهای پژوهشی و دانش بنیان برتر، پایان نامه برت.

برگزاری چالش فناورانه در حوزه کاربرد فناوری نانو در بتن از سوی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان از برنا.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری