برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار خانه خالی قبض مالیاتی انجام دادسازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنیبر صفر بودن عملکردها در اجرای مالیات خانه های خالی و گرانقیمت، اعلام کرد که این سازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل کرده و برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر شده است. است.

به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات به تازگی در گزارشی به بررسی اجرای قانون بودجه سالجاری در ۱۰ ماه پرد.

در گزارش دیوان محاسبات آمده است که علیرغم تعیین “پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریزی واحدهای مسکونی گرانقیمت” در بودجه، ایجاد آن تا پایان قانون بیش از صفر درصد بوده و به طور مشابه وصول مالیات بر “واحدهای مسکونی خالی از سکنه” بوده است. »نیز به دلیل قطعی شدن آئین‌نامه اجرایی آن بدون وصولی است.

سازمانهای مالیاتی برای خانه لوکس

در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت، بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ملکی شناسایی و دارایی مربوط به آنها به همراه اطلاعات واحد مسکونی و مالکان ذیربط، در درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بارگذاری شده است.

همچنین، پرداخت این مبلغ به صورت سیستمی بوده و امکان صدور قبض مالیاتی در درگاهبور به نشانی من وجود دارد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، به ذکر جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، خانه های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظف بوده اند. دسترسی برخط به اطلاعات املاک موردنیاز سازمان در حوزه املاک را در اختیار این سازمان قرار می دهد اما تنها وزارت راه و شهرسازی اطلاعات ۶۵۰ واحد را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال کرد و سایر دستگاه های ذیربط علیرغم مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص ندارد. به سازمان ارائه نکردند.

در ادامه اطلاعیه این سازمان آمده است: با این حال مطابق با ماده (۸) آئین نامه اجرایی بند (خ) قانون (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف به اعلام دارایی های مشمول و ارزش آنها به مالکین طی دو ماه از پایان آذرماه. که این اقدام بر اساس اطلاعات در سازمان مطابق با قوانین انجام شده است. همچنین به ماده (۱۰) آئین نامه مزبور عشق مشمول تا پایان بهمنماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکند سازمان می تواند از طریق اجرای عملیات نسبت به وصول مالیات مربوطه اقدام کند. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل کرده و امید است مؤدیان مالیاتی به تکالیف خود در پرداخت مالیات های مربوطه اقدام کنند که در غیر این صورت سازمان های برابر مقررات موجود نسبت به وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.

سازمانهای مالیاتی برای خانه‌های خالی

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش محاسبات درباره صورت گرفته دیوان در مالیات مالیات خانه های خالی نیز اعلام کرد: در رابطه با مالیات بر واحدهای مسکونی خالی شرح حساب مالیات به شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶ / ۰۷ /۱۴۰۰ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر همین مبنا سامانه مالیات برای واحدهای مسکونی خالی از سکنه با امکان مراجعه سیستمی و پرداخت غیرحضوری مالیات پرداخت شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی احصاء شده است که بالغ بر ۴۸۸ هزار واحد از آنها در شهرهای بالاتر از صد هزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت شده است. مالیات این واحدها و درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی My.Tax.gov.ir اطلاع رسانی می شود. حسب بند (۹) دستورالعمل فوق الذکر مالک یا مالکان واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت مالیات بر مپ.

این سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل کرده و مؤدیان مالیاتی است که به تکالیف خود در پرداخت مالیات های متعلقه اقدام می کنند در غیر این سازمان برابر مقررات نسبت به وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.

آنهای لوکس کدامند؟

طبق این قانون بودجه سال جاری گزارش خانه های بالای ۱۰ میلیارد تومان و باغ ویلاهای گران قیمت مالیات پرداخت می شود که واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در حال تملک از این مالیات معاف هستند.

در این راستا، نرخی که در قانون برای این خانه‌ها در نظر گرفته شده است، به شرح زیر است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان . یک در هزار
۲- مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان . دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان. سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان. هار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار

از سوی دیگر، طبق قانون مالیات خانه های خالی آذرماه سال گذشته نیز، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مشابه، ماهانه مشمول مالیات بر می گردد. مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضریب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری