برای در دسترس بودن مرغ به بازار استان بوشهر مشکلی نداریمایسنا/ بوشهر رئیس گروه جهاد کشاورزی استان بوشهر ذکر شد: برای در دسترس بودن مرغ به بازار استان بوشهر مشکلی نداریم.

نوذر منفرد در خصوص در دسترس بودن مرغ خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجمد به بازار گفت: خوشبختانه همراه خود این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت استاندار بوشهر مشکلی برای در دسترس بودن مرغ به بازار نداریم.

رئیس گروه جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همراه خود تشکیل کارگروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های نظارتی هر روز وضعیت بازار را رصد می کنیم.

وی دقیق کرد: کشتارگاه های طیور استان در شیفت های مختلف مشغول به کار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه همچنان یکپارچه دارد.

منفرد ذکر شد: در جاری حاضر مرغ خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجمد کدام ممکن است {به درستی} نگهداری شده است در مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات در دسترس بودن مرغ dishing out تبدیل می شود.

رئیس گروه جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: ضرر خاصی {در این} زمینه {وجود ندارد}.

انتهای پیام/