برای از دستگاه نمایندگی انرژی الکتریکی آذربایجان غربی در ایام نوروز کنار هم قرار دادن شوید


برای تجهیزات شرکت برق آذربایجان غربی در ایام نوروز آماده شوید

ایسنا/ آذربایجان غربی مدیرعامل نمایندگی meting out نیروی انرژی الکتریکی آذربایجان غربی اظهار داشت: تمامی اکیپ های نمایندگی meting out نیروی انرژی الکتریکی آذربایجان غربی کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرومندانه به ساکنان استان در ایام نوروز هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی نمایندگی meting out قدرت آذربایجان غربی، اکبر حسن بکلو اجتناب کرده اند آمادگی تمامی اکیپ های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اضطراری انرژی الکتریکی برای ایام سفر نوروز ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نمایندگی های meting out نیروی انرژی الکتریکی استان کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به مردمان هستند. ملت استان

مدیرعامل نمایندگی meting out نیروی انرژی الکتریکی آذربایجان غربی علاوه بر این خاطرنشان کرد: در ۲ سال قبلی همراه خود ملاحظه به مشکلات ناشی اجتناب کرده اند شیوع بیماری عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود برخی بیماری های عروق کرونر روده ها، دلداری مشترکان را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری را تضمین می کنیم. کوچکترین آرامش در ایام نوروز نسبت به سالهای قبلی اهمیت بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است امسال نیروهای کارگران نمایندگی meting out انرژی الکتریکی استان اجتناب کرده اند هیچ تلاشی برای تامین دلداری جامعه مردم استان دریغ نخواهند کرد.

انتهای پیام/