بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی در لرستانایسنا/لرستان مدیر کل امور مالیاتی لرستان گفت: در صورت پرداخت مالیات مودیان در ۱۹ شهریور تمامی جرائم آنان بخشیده می شود.

اسماعیل احمدی گفت: ۱۰۰ درصد جرائم مودیان بخشوده می شود در صورت پرداخت اصل بدهی مالیاتی ۱۹ شهریور.

وی تصریح کرد: مجوز جرایم مالیاتی و معافیت های عوارض برای اشخاص حقیقی تا سقف ۲ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا سقف ۳ میلیارد ریال بدون قید و شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

در انتهای پیام