با دستور وزارت صمت واردات خودروهای بورس کالا متوقف شد


با دستور وزارت صمت واردات خودروهای بورس کالا متوقف شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۳۰ ابزار بورس کالا امروز دو نامه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، ثبت احکام ناموس و کرامت از ۲۰ خردادماه در بورس کالا آغاز شد و قرار است. این دو خودرو هجدهم خرداد ماه در بورس کالا تحویل می شود.

اما وزارت صمت این درخواست را رد کرد و دو نامه جداگانه به مدیر بورس کالا و کارگزاران ارسال کرد و دلیل را محرمانه اعلام کرد.

با دستور وزارت صمت واردات خودروهای بورس کالا متوقف شد

با دستور وزارت صمت واردات خودروهای بورس کالا متوقف شد

انتهای پیام/