باید در باغ ها و خیابان های کرج تمرین کنیمایسنا/ البرز یکی از اعضای تیم ملی بانوان ایران گفت: برای خرید کفش حرفه ای باید ۱۵ میلیون هزینه کنم تا در مسابقات شرکت کنم.

مائده نظری دوچرخه سوار البرزی تیم ملی دوچرخه سواری ایران در گفت وگو با ایسنا گفت: سه بازیکن فیکس در تیم ملی بانوان ایران اهل استان البرز هستند اما این بازیکنان باید به ورزشگاه بروند آزادی برای تمرین. برای طی کردن این فاصله.” برای دوچرخه سواران خیلی سخت بود.

وی افزود: در شهرستان البرز دوی سرعت نداریم و برای ایمنی باید برای تمرین به ورزشگاه آزادی برویم.

یکی از اعضای تیم ملی دوچرخه سواری بانوان ایران گفت: دوچرخه های ورزشی به سمت تجهیزات طراحی شده اند، اگر بازیکنی تجهیزات مناسب نداشته باشد، رقابت بسیار سخت می شود.

وی گفت: ما هیچ حامی مالی برای حضور در مسابقات نداریم و هیچ تیمی هم آمادگی حمایت از ما را ندارد.

نظری گفت: هزینه تجهیزات بسیار بالاست برای خرید کفش حرفه ای برای مسابقه باید ۱۵ میلیون هزینه کنم.

وی گفت: زمانی که نمی توانیم به ورزشگاه آزادی برویم با سایر ملی پوشان در خیابان ها و پارک های کرج تمرین می کنیم که از نظر ایمنی و امنیت بسیار سخت است.

وی خاطرنشان کرد: به اقتضای حضور در مسابقات دوچرخه سواری در آسیا به این فکر می کنم که ایران را به همه توانایی هایم سربلند کنم.

کسب دو مدال برنز آسیایی در مسابقات دوچرخه سواری سرعت و چندین دوره قهرمانی کشور از جمله افتخارات مائده نظری دوچرخه سوار تیم ملی دوچرخه سواری بانوان ایران است.

در انتهای پیام