باید برنامه برای مقابله با آسیب‌های روانی و اجتماعی داشته باشیمایسنا / لرستان سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان گفت: باید برنامه ای برای مقابله با آسیب های روانی و اجتماعی د.

سیدحسام الدین حجازی در مشاوران مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه های لرستان و برخی از دستگاه ها و ادارات استان با بیان اینکه شرایط بیماری های دانشگاه ها را به کلی تغییر داد و آموزش مجازی را گسترش داد، گفت: تغییر شرایط آموزشی دانشگاه های طبیعی که مشکلات و مشکلات روانی دارند. و اجتماعی از برخی پرخاشگری‌ها و برخی از افراد خانواده را در برخی از خانواده‌ها ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: وقتی دانشجویان در منزل در حال حاضر هستند و آموزش حضوری در دانشگاه‌ها نداریم اما ما به‌عنوان مدیران دانشگاهی باید برنامه‌ای برای مقابله با آسیب‌های روانی و اجتماعی داشته باشند.

حجازی با بیان اینکه حوزه کاری مشاوره و بهداشت در دانشگاهی یک حوزه بسیار با اهمیت است در شرایطی که اکثر اوقات دانشجویان در منزل در کنار خانواده هایشان اسپری می شود، اضافه می کند: مراکز مشاوره نظام دانشگاهی استان و حتی نظام آموزش و پرورش استان و. سایر ادارات، دستگاه ها و نهادها بایستی با همدیگر تبادل نظر ادامه داشته باشند تا با همفکری و همفکری بررسی مشکلات بیشتر علمی برای خدمات در حوزه های کاری موضوعات و مسائل روانی و اجتماعی را تهیه، به روز رسانی و اجرا کنند.

کوروش امرایی، رئیس مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه لرستان نیز در این نشست با بیان اینکه دانشگاه های استان باید برای حل مشکلات و چالش ها، ایده و راه حل علمی داشته باشند، افزود: هم فکری بین مراکز مشاوره را باید تقویت کرد تا مسائل مربوط به مسائل مختلف را تقویت کند. علمی کاربردی، مطرح و راهکارشناسی کرد.

وی با بیان رفع مشکلات و اجتماعی، نیازمند یک همگرایی روان جمعی در بین دانشگاه ها، نظام آموزش و پرورش و سایر ادارات و دستگاه ها و نهادها، اضافه کرد: مختل شدن روابط بین فردی درون خانواده از جمله برخی از آسیب های اجتماعی دوران ابتلا به بیماری ها.

امرایی ادامه داد: مرکز بهداشت و مشاوره لرستان تلاش کرده است در ارتباط و ارتباط مستمر و پایدار با خانواده های دانشجویان، آسیب های ناشی از خانه ماندن و آموزش غیرحضوری دانشجویان را شناسایی و رصد و برای کاهش آسیب ها به خانواده ها مشاوره های لازم ارائه دهند.

وی با اشاره به این که دوره های آموزشی پرورشی از برخی آسیب ها در خانواده ها را بایستی گسترش داد و تقویت کرد، ادامه داد: با همفکری و همفکری و به اشتراک گذاری تجربیات مختلف بین دانشگاهی در استان لرستان باید متناسب با شرایط بیماری بیماری و آموزش های لازم باشد. یرحضوری دانشجویان ، خدمات تخصصی روانشناسی را ارتقاء بدهیم.

مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه لرستان افزود: همچنین از ظرفیتهای سایر ارگانها، سازمانها و نهادها مانند آموزش و پرورش استان لرستان و نیروی انتظامی استان هم با هدف کاهش مشکلات روانی و اجتماعی دانشآموزان و مدیران، بایستی بهره برد و همکاریها و گیاهان بروندانشگاهی را تقویت کند. کرد و گسترش داد.

امرایی با غیر از همفکری همدیگر تلاش کنیم کیفیت غیرحضوری و مجازی را ارتقا دهیم و وجود مجازی باعث کاستن از کیفیت نمی شود، گفت: آموزش آموزش مجازی، دانش آموخته اما معایبی هم دارد که با علوم کاملا علمی و روانشناختی و اجتماعی، آسیب‌ها را راهکارشناسی اولویت‌بندی و مزایا را هم تقویت کنیم.

وی گفت: افزایشات بین فردی بین دانشآموز با خانواده و افراد بین فردی دانشجو و خانواده از موضوعات موضوعاتی است که باید به صورت علمی، کارشناسی و تخصصی، بیش از پیش، آموزشدهی شوند و بیندانشگاهی در این زمینه تقویت شوند.

امرایی ادامه داد: کاهش بین فردی، کاهش مسئولیت پذیری فرد و افراد اجتماعی و افت تحصیلی از آسیب های روانی و اجتماعی به دلیل غیرحضوری شدن آموزش بوده است که در این زمینه ضروری است آموزش ها را افزایش دهند تا بتوانیم آسیب ها را کاهش دهیم.

وی با اشاره به همفکری ها و همفکری های بین سازمانی را افزایش داد تا چالش ها و مشکلات رفع شوند، گفت: ما باید سلامت روانی و جامعه اجتماعی را ارتقا دهیم.

در این نشست، مدیران و مراکز مراکز مشاوره دانشگاه های استان لرستان و سایر سازمان ها، ادارات و دستگاه های استان که در جلسه حضور دارند نظرات و دیدگاه های خود را در زمینه موضوعات مشاوره و روانشناسی، بیان کردند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری