بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور چین همانطور که صحبت می کنیم صحبت کردندرئیس جمهور آمریکا روز جمعه همراه خود همتای زبان چینی شخصی کسب اطلاعات در مورد فاجعه اوکراین گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری فرانسه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه همراه خود همتای زبان چینی شخصی مورد جین پینگ تلفنی کسب اطلاعات در مورد فاجعه اوکراین برای دلسرد کردن چین اجتناب کرده اند موضع این ملت در قبال روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم توقف عملیات ارتش روسیه گفتگو کرد.

کاخ سفید اظهار داشت کدام ممکن است اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی این سیستم ریزی شده بین ۲ رئیس جمهور در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ اولین گفتگوی تلفنی پس اجتناب کرده اند کنوانسیون ویدئویی در ماه نوامبر {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی برای دقیق اختلافات بین ۲ ملت در حالی کدام ممکن است آمریکا کارزار فشار را تحریک کردن می تدریجی. بی سابقه {خواهد بود}. مدیریت علیه روسیه

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت: «این فرصتی برای بایدن {است تا} مکان مورد را تعیین مقدار تدریجی.

به آموزش داده شده است ساکی، اختلافات تجاری نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت، با این حال پیش بینی {می رود} هدف بی نظیر امتحان شده غرب برای سطح راندن روسیه اجتناب کرده اند اوکراین باشد.

انتهای پیام/