بانوی ایرانی خراسان شمالی به مدال نقره مسابقات قهرمانی کوراش آسیا کف دست کشف شدکوروش خسروور به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ذکر شد: یازدهمین فاصله مسابقات قهرمانی آسیا {در این} منطقه به میزبانی تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور بانوان استان خراسان شمالی همراه خود وزن ۸۷ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس دوم قرار گرفت.
علی محمد بریمانلو، الیاس پاکدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواد مرادی تولید دیگری نمایندگان خراسان شمالی در بخش پسران هستند کدام ممکن است فردا (یکشنبه) {در این} تفریحی ها به مصاف هم خواهند سر خورد.
۱۴۰۰ گردان کورش در استان خراسان شمالی موجود است کدام ممکن است در مجموع ۲۵ هزار ورزشکار در منطقه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۷ سالن بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ورزشی را برای ادغام کردن تبدیل می شود.

۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید @iRNA