بازی افتتاحیه جام جهانی طبق آمارآمار نشان می دهد که اکوادوری ها به جز نتیجه بهتر از میزبان جام جهانی بودند.

به گزارش ایسنا، تیم فوتبال قطر در بازی افتتاحیه با ۲ گل مقابل اکوادور به برتری رسید، این در حالی است که قطری ها از نظر آماری برتری نسبت به همتایان آمریکای جنوبی خود ندارند و مستحق این شکست بودند.

آمار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲ به شرح زیر است.

گل

صفر قطر – ۲ اکوادور

تعداد شلیک ها

قطر ۵-۶ اکوادور

تعداد عکس ها در کادر

قطر صفر – ۳ اکوادور

مالکیت توپ

قطر ۴۷-۵۳ اکوادور

تعداد گوشه ها

قطر یک – ۳ اکوادور

تعداد پاس ها

قطر ۴۳۴-۴۸۶ اکوادور

واکنش دروازه بان

قطر یک – صفر اکوادور

برخورد با

قطر ۱۰-۱۵ اکوادور

رنگ زرد

قطر ۲-۴ اکوادور

در انتهای پیام