بازگشت خواستگاری «آجوبه ها» پس از حادثه تلخفصل جدید «آجوبه ها» با اجرای حامد سلطانی پخش می شود.

به گزارش ایسنا، فصل جدید برنامه «آجوبه ها» با اجرای حامد سلطانی از شبکه سه سیما پخش می شود.

حامد سلطانی در خرداد ماه سال جاری همسر و فرزندش را در یک سانحه رانندگی از دست داد و مدتی از هوا خارج شد.

به منظور نشان دادن استعداد کودکان و نوجوانان، «آجوبه ها» چند فصل روی آنتن رفت و نیمه دوم برنامه تلویزیونی با اجرای حامد سلطانی برگزار شد.

در انتهای پیام