بازگشایی مرزهای استرالیا به روی دانشجویان خارجیتقریباً پس از سال بسته بودن دانشگاههای استرالیا روی دانشجویان بین المللی به نشانه های کوید -۱۹، دانشجویان خارجی به دانشگاه های این کشور باز هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از کانورسیشن دات کام‌، از آسیب هایی که در کشور یکی از اعضای بدنه نظام آموزش عالی سراسر جهان وارد شد، این بود که به دلیل مرزها بودن و لغو تعداد زیادی از پروازها، که در خارج از کشور خود تحصیل می کنند، دانشجویان می توانند به تحصیل خود سفر کنند.

این امر باعث شد دانشگاه های مختلف در سراسر جهان از نظر مالی بسیار متضرر شوند.

اما پس از گذشت دو سال از تعطیلی آموزش حضوری دانشگاهها و انجام واکسیناسیون جهانی، دانشجویان خارجی در حال حاضر به کشور دانشگاههای محل تحصیل خود هستند.

اخیرا در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی بود که دولت استرالیا مرزهای این کشور را به روی دانشجویان خارجی قرار داد.

در ۶ هفته اول ابتدایی بازگشایی مرزها، تعداد دانشجویان بین‌المللی استرالیا به ۲۹ هزار نفر می‌رسد اما این میزان هنوز، تعداد ۳۰۰ هزار دانشجوی بین‌المللی کمتر از قبل از تصمیم‌گیری و حدود ر آن است

اما نکته جالب توجه این است که این فقط مؤسسات آموزشی جزیره ای است که با این نگرانی، نرخ بازگشت اش.

دانشجویان بین المللی حیاتی از نیروی کار در بسیاری از صنایع استرالیا هستند. دولت استرالیا در جستجو است تا با ارائه بازپرداخت ویزا و کاهش محدودیت‌های دسترسی آن‌ها به لی کاش

در استرالیا، کاهش محدودیت‌های مرزی در دسامبر ۲۰۲۱ کاهش تعداد دانشجویان بین‌المللی را معکوس کرده است.

در پایین ترین سطح خود، ۲۴۸ هزار و ۷۵۰ دانشجوی بین المللی در استرالیا وجود داشت. این کاهش حدود ۵۷ درصد نسبت به قبل از همه گیری و پایین ترین سطح آن در سال ۲۰۰۷ بود.

از زمان بازگشایی مرزها، دانشجویان خارجی از برخی کشورهای دیگر نسبت به بقیه کشورها، به تعداد بیشتر.

تعداد دانشجویانی که از هند و نپال به استرالیا بازگشته‌اند بیشترین افزایش را داشته‌اند. این دو کشور بیش از ۵۰ درصد از این افزایش در شش هفته گذشته تشکیل می‌دهند.

در مقایسه ، دانشجویان بین المللی چینی به این سرعت به استرالیا بازنگشته اند. بیش از ۸۶ هزار نفر از آنها خارج از استرالیا هستند. این تعداد، حدود ۶۰ درصد از کل دانشجویان بین المللی است که هنوز در خارج از کشور هستند.

اما این معنی نیست که دانشجویان چینی به استرالیا باز نخواهند گشت. ین بزرگتر دارندگان ویزای دانشجویی را از زمان باز شدن مرزها با حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر ثبت می کنند. این نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان چینی جدید برای ویزا درخواست داده اند و ویزا به آنها اعطا می کند.

انتهای پیام