بازرسی در حال مرگ کودک مریوانی در شهربازی زریوارایسنا/ کردستان استاندار کردستان نیازمند معامله با به پرونده در حال مرگ مرد کودک ماری جوانا در شهربازی زریوار شده است.

دکتر اسماعیل زارعی کوشا، نیازمند معامله با فوری به دلیل برای حادثه در شهرستان مریوان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر برخورد همراه خود هرگونه انفعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل انگاری {در این} خصوص تاکید کرد.

وی علاوه بر این اصل معامله با به این حادثه را به سرپرست راهنمایی مریوان صادر کرد.

استاندار کردستان ضمن تاکید بر رعایت الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات امنیتی می خواست در شهر ورزشی استان، اظهار داشت: باید اجتناب کرده اند بروز چنین حوادثی توسط گروه های متولی بخش دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی جلوگیری شود.

وی همراه خود آسایش به خانوار مرد فوت شده {در این} حادثه اظهار داشت: باید همه جوانب را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هرگونه قصور بالقوه در جریان حادثه برخورد کنیم.

بعدازظهر چهارشنبه بر تأثیر سانحه تصادف در حیاط زریوار دی مریوان، مرد کودک ۴ ساله ای اجتناب کرده اند کف دست پدر سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه علی رغم امتحان شده گروه های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} جراحات از حداکثر جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داد.

انتهای پیام/