بازدید مشاوران بهداشت جو شاهرود اجتناب کرده اند ۲۴۹ دانشکده حضوریایسنا/ سمنان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شاهرود اجتناب کرده اند بازدید میدانی اجتناب کرده اند ۲۴۹ آموزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشگاه در مناطق خرس محافظت این دانشکده خبر داد.

دکتر آرش صیدآبادی همراه خود گفتن این خبر گفت: همراه خود ملاحظه به حضور گروه های درس مدارس اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، اطمینان حاصل شود که رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اقدامی جهادی، گروه های نظارتی همراه خود حضور کادر تمرکز بر بهداشت جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها کامل سلامت شهری تشکیل شد. . امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهورزان اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۲۴۹ دانشکده در شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های خرس محافظت بازدید کردند.

وی همراه خود خاص اینکه ۱۶۸ دانشکده شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱ دانشکده کشاورزی بازدید شده است، یکپارچه داد: {در این} بازدیدها طبق دستورالعمل بهداشتی، بازگشایی مدارس، میزان واکسیناسیون کووید ۱۹، وضعیت جریان هوا، وجود داروها ضدعفونی کننده، رعایت فضا اجتماعی، استفاده ماسک، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی در پیشگیری اجتناب کرده اند تجمعات، آموزش راه های پیشگیری اجتناب کرده اند کرونا، ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد عفونی، نظارت بر سلامت داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی لیست داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان کشف نشده خطر اسبابک ها نامشخص.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شاهرود اجتناب کرده اند تاکید ویژه مشاوران بهداشتی بر اهمیت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای دستورالعمل بازگشایی مدارس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: خوشبختانه {در این} مدت مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان مدارس شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی همکاری خوبی همراه خود دوستان ما.”

وی ضمن شناخت اجتناب کرده اند همکاری مسئولان همراه خود دانشکده علوم پزشکی شاهرود افزود: در جاری حاضر وضعیت حال مدارس شاهرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میامی باورپذیر است.

وی افزود: به خانوار ها، کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان این ضمانت را می دهیم کدام ممکن است همراه خود توکل به خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری متقابل زمینه کافی برای حضور داده ها آموزان در مدارس فراهم تبدیل می شود.

دکتر. صیدآبادی ضمن شناخت اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} ابراز امیدواری کرد همراه خود تداوم این سیستم های حال سلامت داده ها آموزان به بهتر از نحو تضمین شود.

انتهای پیام/