بازدید فرستاده ایران اجتناب کرده اند نمایشگاه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین روسیهفرستاده ایران در روسیه روز دوشنبه ۳۰ فروردین اجتناب کرده اند بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین نمایشگاه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین روسیه بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، «کاظم جلالی» همراه خود حضور در اتاقک نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی همراه خود «شهمیرزایی» معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای هلدینگ های عظیم ایرانی حاضر در نمایشگاه ذکر شد وگو کرد.
الکسی ویالکین، رئیس وسط اکسپو مسکو، ضمن خوشامدگویی به جلالی، اجتناب کرده اند حمایت سفارت در توافق مشارکت نمایندگی‌های ایرانی در نمایشگاه تقدیر کرد.

این نمایشگاه کدام ممکن است در بخش از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری صنایع نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی در جاری برگزاری است، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود حدود ۲۰ هزار بازدیدکننده داشته باشد.

انتهای پیام/