بازدید سفیر ژاپن در تهران از بندر شهید رجایی در هرمزگان


بازدید سفیر ژاپن در تهران از بندر شهید رجایی در هرمزگان

ازوتوشی آیکاوا سفیر ژاپن در ایران از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، این بازدید فرصتی مناسب را برای آیکاوا ارائه کرد تا با موقعیت های اقتصادی بندر شهید رجایی که بزرگ ترین و یک بندر تجاری مهم ایران است، آشنا شود.
سفارت ژاپن اعلام کرد: امیدواریم به محض اجرای مجدد برجام از این ظرفیت ها برای تقویت روابط بیشتر د.
در بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی، آیکاوا با علیرضا محمدی کرجی ران، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و امنیت تبادل نظر کردند.
انتهای پیام