باران رحمت بر اوج زنجانایسنا/زنجان کارشناس پیش‌سوراخ بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان ذکر شد: درست در این لحظه میزان بارش‌ها تا حد زیادی می‌شود.

سونا صرفی در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: آسمان استان زنجان هم‌اکنون روکش دار اجتناب کرده اند ابر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه پیش‌سوراخ بینی‌های {انجام شده}، بارش‌ها درست در این لحظه در استان عمق می‌گیرد.

وی افزود: گام به گام بروز رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در کنار همراه خود بارش تگرگ را در مرحله استان زنجان شاهد خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین میزان بارندگی‌ها برای درست در این لحظه پیش‌سوراخ بینی شده است.

این به فرماندهی یکپارچه داد: بر مقدمه پیش‌سوراخ بینی‌های {انجام شده}، احتمال تداوم ورزش سامانه بارشی به همان اندازه نیمه اول هفته بلند مدت در استان موجود است.

کارشناس پیش‌سوراخ بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان همراه خود خاص اینکه آب‌گرفتگی، سیلابی شدن معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل‌ها پیش‌سوراخ بینی شده است، خاطرنشان کرد: ساکنان اجتناب کرده اند ورزش در ارتفاعات خودداری کنند؛ چرا کدام ممکن است احتمال برخورد صاعقه موجود است.

انتهای پیام