این مرد ۳ قرن دیده است


خبرگزاری انجمن خبرنگاران آسیایی در متنی از احمد سامی گیلانی به عنوان مردی یاد کرد که ۳ نسل پشت سر هم دیده است.

به گزارش ایسنا، در مقاله خبرگزاری آسیا ان به قلم یک روزنامه نگار ایرانی، شداو درباره احمد سامی گیلانی – مترجم و سردبیر ارشد – گفت: در ایران فردی سنتی وجود دارد که ۳ قرن متوالی زندگی کرده است. سامی گیلانی» مشهورترین ویراستار ایران است و زندگی او در قرون سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم میلادی (سال ایرانی) بوده است.

او در ۱۰ دی ماه ۱۳۰۰ خورشیدی در حالی که ۷ هفته تا پایان سال ۱۲۹۹ خورشیدی باقی مانده است در یکی از شهرهای شمال ایران به دنیا آمد. بنابراین چند هفته از قرن سیزدهم را در کودکی گذراند. سامی تمام قرن چهاردهم را در کودکی، جوانی، جوانی، میانسالی و پیری طی کرد و تا پنج ماه پیش در قرن جدید ایران (۱۴۰۱) زندگی کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: سامی گیلانی علت طول عمر خود را این می داند که هیچ گاه از کسی کینه ای نداشته و در نتیجه ضرری به او وارد نشده است و کتاب های زیادی را ترجمه کرده است. به زبان فارسی، و متخصص در آن است. او همچنین معتقد است که ویراستار خوبی هم نیست، زیرا در کار دیگران بسیار دخالت می‌کند؛ اما چاره‌ای ندارد، زیرا نمی‌تواند خود را کنترل کند که به دنبال بهترین نباشد. “

این مرد 3 نسل را دیده است

پایگاه اینترنتی «آسیا اِن» مستقر در کره جنوبی در پایان مقاله خود درباره احمد سامی گیلانی نوشت: مترجم و ویراستار ایرانی که سال گذشته در مراسمی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت. سالگرد خود را جشن گرفت، ویژگی مهم دیگری دارد: خاطرات چند دهه پیش را به تفصیل به یاد می‌آورد و از این نظر منبع دقیق تاریخی فرهنگ ایرانی است.

نکته جالب دیگر این است که او زمانی که ویرایش را شروع کرد بیش از ۴۰ سال داشت و وقتی اولین کتابش منتشر شد بیش از ۴۵ سال داشت. او در این سال ها در مهم ترین مؤسسات انتشاراتی و کتاب های ایران فعالیت می کرد و مورد احترام فراوان همکاران و شاگردانش است.

در انتهای پیام