این خودروساز سوئدی در مسیر رشد قرار داردAbe Volvo، سازنده کامیون سوئدی، اعلام کرد درآمدهای سه ماهه سوم کمتر از انتظارات بازار بوده و هشدار داد که افزایش هزینه های مربوط به انرژی، مواد و اختلالات زنجیره تامین همچنان یک چالش باقی خواهد ماند.

به گزارش ایسنا، این شرکت اعلام کرد که افزایش قیمت انرژی های اساسی تامین کنندگان خود را تحت فشار مالی قرار می دهد و زنجیره تامین بین المللی ناپایدار است.

سود عملیاتی کارخانه مستقر در گوتنبرگ از ۹.۴ میلیارد کرون در سال گذشته به ۱۱.۸۷ میلیارد کرون افزایش یافت که میانگین پیش بینی ۱۱.۹۶ میلیارد کرون توسط تحلیلگران مورد نظر رفینیتیو را از دست داد.

بر اساس گزارش رویترز، ولوو همچنین پیش بینی خود را برای ثبت نام خودرو در بازارهای اروپایی و آمریکای شمالی این شرکت بدون تغییر در ۳۰۰۰۰۰ دستگاه در هر منطقه تا سال ۲۰۲۲ حفظ کرد.

در انتهای پیام