اینفوگرافیک / ۲۵ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۲


بر اساس آخرین رتبه‌بندی برترین دانشگاه‌های جهان توسط موسسه QS، دانشگاه MIT توانسه در رتبه نخست قرار گیرد و پس از آن دانشگاه‌های آکسفورد و استنفورد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. از ایران هم، دو دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر به ترتیب در رتبه‌های ۳۸۱ و ۴۶۵ و دانشگاه تهران و هشت دانشگاه دیگر هم در رتبه‌های ۵۲۱ تا ۵۳۰ قرار دارند.

گرافیک: مهدی برازنده

منبع داده‌ها: مؤسسه QS

اینفوگرافیک / ۲۵ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۲