اینجا کار هست کارگر نیستایسنا/ البرز فرماندار اشتهارد گفت: اشتهارد با توجه به اینکه سه شهرک صنعتی از شخصیت های کار رنج میبرد. نیروی کار اصلی صاحبان صنایع در اشتهارد است.

ابراهیم کردلو در گفت و گو با ایسنا، گفت: بعد از مسافت و هزینه های گران حمل و نقل، همچنین مسکن مورد نیاز برای شاغلان باعث استقبال کم نیروی کار برای حضور در واحدهای صنعتی اشتهارد است. بنابراین شرکت ها و کارخانه ها به دنبال جذب نیروی کار هستند.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات به صورت کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می دهد که یکی از این پیشنهادات پایانه هایی در اطراف اشتهارد برای رفت و آمد و آمد و کار و نیروی کار است. همچنین یارانه‌ای برای حمل و نقل با مینی بوس و اتوبوس ارائه می‌شود.

کردلو ایجاد مسیرهای اتوبوس برقی بین اشتهارد و اطراف را یکی از راهکارهای بلند مدت برای رفع مشکل تردد نیروی کار در این شهرستان کرد و گفت: مطالعاتی برای ایجاد خطوط اتوبوس برقی در گذشته انجام شد ولی نهایی نشد. اگر این موضوع نهایی در سفر ریاست جمهوری مطرح می‌شود. عملی شدن این پیشنهاد می‌تواند وضعیت شهرهای اطراف و مسیر اشتهارد را برای رفتن و رفع کند و تحو کند.

به گفته کردلو ایجاد مسکن برای شهرکهای صنعتی اشتهارد یکی دیگر از راهکارهای بلند مدت برای.

انتهای پیام