ایران یکی اجتناب کرده اند محورهای بازدید بلینکن به جهان


ایران یکی از محورهای سفر بلینکن به منطقه

وزارت امور خارجه در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است وزیر امور خارجه اجتناب کرده اند کرانه باختری، قدس اشغالی، مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر بازدید کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت ایران در جهان در اصل کار رایزنی های این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادعا‌ای گفتن کرد کدام ممکن است بازدید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در گذشته تاریخی ۳۰ تا ۲۶ مارس اجتناب کرده اند کرانه باختری، فلسطین اشغالی، مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر، امتیازات جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی، اجتناب کرده اند جمله درگیری روسیه در اوکراین، به اصطلاح «بی‌وفاداری‌سازی» ایران.” ورزش‌ها، هماهنگی ابراهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال‌سازی هماهنگی با رژیم صهیونیستی، روابط اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت راه‌رفع ۲ دولتی برای «مناقشه اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین» در اصل کار قرار دارد کدام ممکن است در شکسته نشده اظهار داشت‌وگوهای آنها را بیانیه می‌کنید.

انتهای پیام/