ایران کاردار سوئد را {به دلیل} هتک حرمت به مقدسات قرآن احضار کرد.طی تعدادی از دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شومینه زدن قرآن کریم توسط رئیس خوب گروه افراطی، مجموعه ای اجتناب کرده اند حوادث ضداسلامی در سوئد رخ داد.

کاردار سوئد در غیاب فرستاده این ملت در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد.

سرپرست محل کار سوم اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران اعتراض از حداکثر ایران به این اقدام شنیع را کدام ممکن است به آموزش داده شده است وی به بهانه آزادی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حمایت پلیس سوئد صورت گرفت، ابراز کرد.

این مقام آرزو کرد اقدام بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم مقامات سوئد برای ضمانت اجتناب کرده اند عدم تکرار چنین اقداماتی شد.

دیپلمات سوئدی اختصاص داده شده شد کدام ممکن است اعتراض ایران را به اطلاع مقامات احترام شخصی برساند.

۹۳۴۱ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت