ایران مکانیزمی برای تجارت آزاد با پاکستان ایجاد می‌کندحمیدرضا قمی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر پیشاور پاکستان اعلام کرد ایران مکانیزمی را برای تجارت آزاد با پاکستان به منظور تحکیم روابط اقتصادی میان دو کشور اسلامی برادر ایجاد می کند.

به گزارش ایسنا، حمید رضا قمی در گفت و گو با حسنیان خورشید، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سرحد در محل این اتاق گفت: اگر طرحی برای این مکانیزم اجرایی شود، هدف دو جانبه پنج میلیارد دلاری میان دو کشور به راحتی محقق می شود. شود.

این دیپلمات ایرانی گفت: هر دو کشور به دلیل زمینه های مشترک فرهنگی و مذهبی، روابط دوستانه داشته اند و گزینه تجارت تهاتری، روابط دو جانبه میان ایران و پاکستان را تحکیم می کند.

سرکنسول ایران در پیشاور اظهار کرد: امضای تفاهم نامه میان اتاق بازرگانی و سرحد و وزارت صنایع و معادن ایران برای ابتکارهای مشترک به منظور توسعه تجارت دو جانبه را پیشنهاد کرد.

یشتر رئیس این اتاق برای انجام مشترک برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی بین دو کشو. حسنیان خورشید تاکید کرده بود به دلیل عدم وجود کانال بانکی مناسب بین دو کشور، اهداف تجاری هدف تجارت دو جانبه پنج میلیارد دلار بین ایران و پاکستان هدف گذاری شده اما سال گذشته تجارت میان دو. با این حال وی پیشنهادی کرد که ایجاد مکانی برای تجارت آزاد، به تحقق تجارت دوه هدف شو.

این مدیر پاکستانی گفت: تبادل هیئت های تجاری، نمایشگاه های مشترک، توافق نامه مشترک میان اتاق ها و بهره مندی از تجارب و راه اندازی جوونچرها، روابط تجاری دو جانبه میان پاکستان و ایران را تحکیم خواهد کرد. وی بر تکمیل پروژه زودتر خط لوله گازی پاکستان-ایران تاکید کرد.

قای قمی گفت: هیئتی که در راس آنها مشتاق غنی، رئیس اتاق خیبر پختونخاوا قرار دارد، به زودی به ای. وی پیشنهاد کرد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سرحد در این هیئت حضور داشته باشد تا معرف جامعه تجاری.

بر اساس گزارش وب سایت نیوز پاکستان، حمید رضا قمی با پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و مقامات دیگر اتاق کرد و گفت: این باید وارد عمل شود و توافقنامه ای با اتاق ایران مشهد امضا کند. وی قول مساعدت کامل در این خصوص را داد.

انتهای پیام