ایران عقب ماندگی خود از قطر را جبران کرد / تولید صیانتی . موضوع اصلیجمهوری اسلامی ایران پس از ۱۰ سال بهمنظور تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی و در عین حال حضور در ششمین نشست سران مجمع صادرکننده گاز (جیئیسیاف) در قالب سفری دو روزه راه دوحه قطر شده است; سفری که می تواند در حوزه انرژی مثبتی را رقم بزند.

به گزارش ایسنا، ایران و قطر یک میدان مشترک گازی دارند که در سمت ایران، پارس جنوبی و در سمت قطر ش. ایران تا سال ۱۳۹۶ همیشه تولید گاز کمتری از شریک خود در پارس جنوبی داشت اما با سرمایه گذاری و نیروی انسانی در فازهای اولویت دار پارس جنوبی در نهایت برنده این ماراتن نفسگیر شد. ایران در حال حاضر بیش از میلیون مترمکعب در روز گاز از این میدان مشترک تولید می کند و این در حالی است که قطر به ۶۰۰ میلیون متر مکعد دز تولید می شود.

افزایش تولید گاز ایران که البته با بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی بیشتر هم خواهد شد، باعث می شود گازی که تا پیش از این به سمت قطر بود، معکوس شود. ایران با ثبت رکورد تولید ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز که در سال ۱۳۹۲ ۲۸۰ حدود میلیون متر مکعب گاز از این میدان مشترک تولید می شود، در طول این مدت تولید پارس جنوبی را حدود ۲.۵ برابر کند.

نکته مهم دیگری که ارزش پیشی گرفتن ایران از برداشت گاز قطر رابیشتر می کند، این است که نگاهی به نقشه مشترک پارس جنوبی نشان می دهد تنها یک سوم از مساحت این میدان در آب های ایران قرار دارد و دو سوم مساحت آن در آب های قطر قرار دارد. رفته است. در واقع ایران با وجود فضای کمتری برای توسعه و حفاری چاه ها و نصب سکوها در اختیار داشته باشد اما روزانه خود را از رقیب و همسایه بیشتر کند.

ایران در پارس جنوبی تا کجا پیش رفت؟

تاریخچه پارس جنوبی در سال های اخیر نشان می دهد ه فاز ۱۲ پارس جنوبی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ به بهره برداری و فازهای ۱۵ و ۱۶ در دی ماه ۱۳۹۴ به بهره‌بردا. خرداد ۱۳۹۴ برداشت گاز از سکوی فاز ۱۸ پارس جنوبی آغاز و آبان ۱۳۹۴ نیز با راه‌اندازی سکوی ر۱۷ ر. اسفند همان سال هم گاز از فاز ۱۹ با ظرفیت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب آغاز شد.

تیرماه ۱۳۹۵ سکوی ۱۹C با ظرفیت برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوتمکعب گاز عملیاتی شد و آبان همان سال نیز سکوی ۵۰۰ میلیون فوتمکعبی ۱۸B پارس جنوبی با ثبت رکوردی جدید در عملیات هوکآپ و راهاندازی به بهره برداری رسید. سکوی ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعبی ۱۷B نیز در اسفند ۱۳۹۵ با ثبت رکوردی جدید بهره‌برداری شد. در سال ۱۳۹۵، روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز از سکوی فاز ۲۱ پارس جنوبی آغاز شد.

همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت نیز با باز کردن چاههای سکوی فاز ۲۰ انجام عملیات استارتآپ و ارسال گاز ترش استخراج شده به پالایشگاه، تولید گاز از فاز ۲۰ پارس جنوبی کلید خورد. همچنین فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی فروردین سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و با اضافه شدن بالغ بر ۱۵۰ میلیون مترمکعب به تولید روزانه گاز این میدان، رویای برابری با قطر در برداشت روزانه از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان گاز تولید می شود. یافت.

علاوه بر این، طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تیرماه ۱۳۹۶ در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و پتروپارس امضا و اردیبهشت سال ۱۳۹۷ سکوی ۱۴A بهره‌برداری و به این ترتیب، برداشت گاز ترش از اولین سکوی طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد. آبان ۱۳۹۷ نیز هم‌زمان با تکمیل عملیات راه‌اندازی سکوی اقماری ۱۴C در خلیج‌فارس، برداشت گاز ترش از وو وو.

اولین سکوی طرح توسعه فازهای ۲ تا ۲۴ ۲۴ جنوبی با ظرفیت برداشت روزانه ۱۴.۲ میلیون مترمکعب گاز در دریا در سال ۱۳۹۷ راهاندازی و ۲۶ اسفندماه همین سال پالایشگاه فازهای ۱۳ و تا ۲۲ ۲۴ ۱۱ پارس جنوبی به ارزش میلیارد دلار افتتاح شد. در سال ۱۳۹۸ نیز سکوهای ۱۳A و ۱۳C و دو سکوی باقیمانده فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی نصب شدند.

در سال ۱۳۹۸ برداشت گاز از عرشه ۱۴B آغاز، آخرین سکوی دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی از یارد صدرا بارگیری و سو سکوی اقماری ۱۴D هم بهمن ماه همین سال روی جکت نصب شد و کمی بعد عملیات نصب سازه های جانبی آن اجرا شد. اسفندماه در آخرین روز از سال ۱۳۹۸، آخرین طرح توسعه سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ عملیات طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با آغاز بارگیری جکت سرچاهی سکوی ۱۱B این فاز به‌طور ر. اول خرداد ۱۳۹۹ هم عملیات نصب این جکت در موقعیت مخزنی بلوک B از شد. همچنین آبان‌ماه ۱۳۹۹ مخازن ماه ذخیره‌سازی پارس جنوبی به بهره‌برداری رسمی رسیدند. آغاز برداشت گاز غنی از سومین سکوی فاز ۱۳ تکمیل دو مخزن ذخیره سازی میانات گازی پالایشگاه فاز ۱۴ و عملیات عملیات پیشراهاندازی واحد بخار این پالایشگاه، نصب دومین گوی شناور بارگیری و میعانات گازی پالایشگاه های سایت ۲ راهاندازی دو مخزن گاز پالایشگاه گازی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس. جنوبی و راهاندازی خطاز انرژی (الپیجی) پالایگگاه فال ۱۹ پارس جنوبی دیگر رویدادهای مرتبط با میدان مشترک پارس جنوبی در سال ۱۳۹۹ بوده است.

با توجه به انجام شده در هشت سال گذشته، تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از سوی ایران از ۲۸۲ میلیون متر مکعب در روز به بالای ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است که نشان دهنده رشد ۲.۵ برابری ایران در برداشت گاز از این میدان است. از سوی دیگر، با توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی علاوه بر تامین ۷۵ درصد از گاز کشور از این مید همچنین جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان گاز در دنیا ارتقاء یافته و بدبختی کشور با توجه به ج.

خودکفایی در تولید بنزین با تکیه بر میعانات گازی تولیدی از پارس جنوبی با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس از دیگر موارد توسعه این میدان گازی مشترک به شماره میرود. میدان مشترک پارس جنوبی که در خلیج فارس و مرز مشترک ایران و قطر قرار دارد، بزرگترین میداج ا. مجموع ذخایر گازی این میدان ۳۹ تریلیون متر مکعب و ذخایر میعانات گازی آن نیز ۵۶ میلیارد بشکه است. از این میزان، سهم ایران در بخش گاز آن ۱۴ تریلیون متر مکعب و در میانات گازی ۱۸ میلیارد بشکه برآو د.

سفر رئیس جمهوری چهی در حوزه گاز خواهد داشت؟

این میدان مشترک و حضور در مجمع گاز صادرکننده گاز ، دو کشور ایران و قطر را به نزدیک نزدیک. مجمع صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) اردیبهشت‌ سال ۱۳۸۰ در تهران کارش را آغاز کرد. از زمان برگزاری این مجمع در ۲۳ جلسه در سطح وزیران و پنج نشست در سطح سران برگزار می شود و ششمین نشست سران این مجمع در سوم اسفندماه (سه شنبه) در دوحه برگزار می شود.

اعضای مجمع صادرکننده گاز، ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از گاز مصرفی گاز طبیعی شده (الانجی) را در اختیار دارند. الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا ۱۱ عضو اصلی جیئیسیاف هستند و هلند، نورژ، عراق، عمان، پرو، جمهوری آذربایجان و امارات بهعنوان اعضای ناظر در مجمع شورهای صادرکننده گاز شرکت می‌کنند.

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که ایران و قطر در حاشیه اجلاس سران صادرکننده گاز در همکاری های دوجانبه در سوآپ گاز، مواضع مشترک در بازارهای جهانی و تشکیل کارگروه مطالعات پارس مشترک جنوبی خواهند کرد; موضوعی که به گفته حمید رضا عراقی، سابق شرکت ملی گاز ایران اهمیت دارد و قابل توجه است.

وی در خصوص مهم این سفر به ایسنا گفت: من در جریان دستور کاری که از سوی وزارت نفت و شرکت نفت برای رئیس جمهوری نوشته شده است، اما از نظر در حال حاضر باتوجه به تولید پارس جنوبی در ایران و قطر نزدیک به علاوه بر این، جای نگرانی نیست، اما نیازی به نگرانی در مورد آن نیست. یعنی کمیته مشترکی را ایجاد می کند و در آینده تولید صیانتی اتخاذ می کند.

نماینده سابق شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه اکنون هر دو طرف به یک میزان تولید گاز می دهند اما صیانتی نیست و اگر تفاهم نامه صورت بگیرد و کمیته کارشناسی وارد کار شود و فرآیند تولید را از منظر صیانتی بررسی کنند، به نفع هر دو طرف. واهد بود، اظهار کرد: شرایط موقعیت مناسبی برای انجام این کار است. مانی قطر بسیار عالی است و در شرایط آن نمی‌توانیم بازی کنیم اما اکنون شرایط تغییر

عراقی با تاکید بر این که ایران و قطر از نظر بین المللی می توانند با توافق توافق کنند و صیانتی را در جهت حفظ این مخزن گازی داشته باشند، گفت: نباید این موضوع را در دستور کار قرار دهد یا خیر، اما این بهترین کاری است که در شرایط فعلی می توان انجام داد.

به گفته وی طرف قطر نیز موافق این مسئله است، چراکه هر دو طرف به یک میزان گاز برداشت می کند و قطر نیز تنها بحث ال جی را انجام می دهد و قطعا موافق این مسئله خواهد بود.

مدیر سابق شرکت ملی ایران با اشاره به ششمین نشست سران مجمع صادرکننده گاز گفت: این مانند اوپک نیست که قیمتی را بر روی گاز تعیین کند، اما با توجه به میزان مصرف و شرایط گاز، اگر ایران و در این میدان مشترک هستند، این امکان وجود دارد که در صورت توافق قطر قطری ها و اعلام رئیس جمهوری ایران، استارت شروع به انجام این کار می کند تا از این پس کارها به صورت کارشناسی ارشد گرفته شود.

به گفته عراقی پس از ایجاد این تفاهم، کمیته های مشترک کارشناسی شکل خواهد گرفت، تولید و برداشت صیانتی آغاز می شود و این مسئله می تواند نظر مثبتی برای هر دو طرف داشته باشد.

به نظر می رسد که این سفر می تواند کوله باری خوش برای ایران در حوزه انرژی به همراه داشته باشد. چراکه قطر نیز برای توسعه همکاری با ایران دارد و بی شک ایجاد کارگروه مطالعات مشترک مخزن پارس جنوبی بین ایران و قطر می تواند از نظر نصیب هر دو کشور کند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری