ایران خواستار مساعدت رومانی برای خروج ایرانیان مقیم شددر ملاقات روز یکشنبه دستیار وزیر خارجه و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا وزارت امور خارجه با سفیر رومانی در تهران در خصوص راههای مساعدت رومانی برای کمک به خروج امنیت شهروندان ایرانی مقیم از طریق خاک این کشور گفتوگو و تبادل نظر بعمل آمد.

به گزارش ایسنا، حبیب الله بازگشت امن شهروندان ایرانی مقیم زاده را مهم دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر می کند و از طرف رومانیایی می خواهد با توجه به مرز رومانی با مکانات لازم را برای آن دسته از شهروندان ایرانی که می خواهند از طریق رومانی به آن دست پیدا کنند. کشور بازگردند را فراهم می کند.

میرلا کارمن گرکو، سفیر رومانی در تهران نیز در این دیدار با اشاره به سلامت دولت و ملت ایران برای شهروندان خود، متبوعش را برای همکاری با سفارت جمهوری اسلامی ایران در بخارست برای کمک به ایرانیانی که قصد خروج از کشور را از طریق این کشور دارند. کاک رومانی را دارند کرد.

وی اطمینان داد که رومانی از ارائه پیشنهادات در این خصوص دریغ دولت نخواهد کرد.

انتهای پیام