ایرانیان مقیم پاکستان نوروز را جشن می گیرند{در این} جشن کدام ممکن است با حضور فرستاده علی محمد حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان خزایی تکیه کن زیبایی شناختی ایران، دیپلمات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ادارات ایران در اسلام‌آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌هایشان برگزار شد، میلاد ائمه اطهار نیز گرامی داشته شد.

فرستاده حسینی در سخنانی {در این} مراسم اظهار داشت: سال نو ایرانی در بهتر از فصل سال یعنی بهار کدام ممکن است شخصیت اجتناب کرده اند خواب زمستانی بیدار تبدیل می شود، جشن گرفته تبدیل می شود.

او علاوه بر این این رویداد را برای همه ایرانیان در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر کشورهای فارسی زبان جهان کدام ممکن است نوروز را جشن می گیرند، جشن خواهد گرفت.

شاه محمود قریش وزیر امور خارجه پاکستان نیز در پیامی به همین رویداد به احیای شخصیت در تحریک کردن سال جدید ایرانی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نوروز به این انجمن احیای حیات روی پایین را جشن خواهد گرفت.

۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت