ایجاد خطوط ارتباطی برای تسهیل خدمات دانش بنیان / اقدام برای حذف نهادهای مختلف مالکیت فکریرئیس مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه اندازی خط الکترونیکی مرکز و معاونت پژوهشی خبر داد و گفت: دستگاه های مختلف را حذف می کند. در این استادیوم.”

گفت و گوی سید محمدعلی طاهری با ایسنا وی با اشاره به همکاری استاد و سازمان ثبت اسناد و املاک با معاونت پژوهشی، افزود: می‌توانیم با همکاری بهتری کار کنیم. . این دفاتر شرکت های دانش بنیان خواهند بود.«در همین راستا دفتر حفاظت از مالکیت معنوی در باغ علم و فناوری جهاد دانشگاهی راه اندازی شده است.

وی گفت: «علاوه بر ارتباط اخیرم با معاونت علمی و فناوری دانشگاه، تصمیم بر این شد که ارتباط الکترونیکی بین مرکز مالکیت معنوی و رئیس هیئت مدیره برقرار شود.» – معاون علمی رئیس جمهور برای معرفی دانش شرکت های مستقر برای امکان پذیر ساختن آن. ارائه حمایت های لازم از تسریع فرآیند تا ارائه شرکت های دانش بنیان و حذف میانجی های متعدد.

طاهری با تاکید بر اینکه متقاضیان، شرکت های دانش بنیان و اقتصاددانان از مراجعه به ادارات و مراکز مختلف ثبت مالکیت فکری خودداری کنند، افزود: این ارتباط الکترونیکی حذف موسسات و درخواست های متقاضیان را تسهیل می کند. انجام در کوتاه ترین زمان ممکن

وی در خصوص مراحل ثبت اختراع توضیح داد: متقاضیان می توانند درخواست خود را تکمیل و به سامانه مرکز مالکیت معنوی ارسال کنند که این درخواست ها توسط کارشناسان تسهیلات بررسی می شود. کارشناسان درخواست های ارسالی را بر اساس شاخص هایی مانند طرح ها و طرح های جدید بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط لازم ثبت نام، طرح های ارسالی را مستندسازی می کنند.

رئیس مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متأسفانه بسیاری از مبتکران قبل از ثبت طرح در این مرکز و یا انتشار مقاله، طرح ها و ایده های خود را کشف یا معامله می کنند. دارند خودشان را معرفی می کنند. که در این شرایط، نوآوری از حالت جدید خارج شد.

وی خاطرنشان کرد: از نوآوری ها زمانی حمایت می شود که سامانه مرکز منتشر شود، پس از ثبت نام هیچکس نمی تواند ادعایی داشته باشد، از سوی دیگر حمایت قانونی لازم برای ارائه طرح ها را داریم. سیستم تسهیلات. ” ارائه خواهد کرد.

طاهری تاکید می کند: ایجاد این مرکز ثبت شده در سراسر دنیا ثبت شده است و هیچ اداره ای به جز مرکز مالکیت فکری نمی تواند این کار را انجام دهد، ها و دستگاه های مختلف اجازه ثبت مجوز را ندارند.

وی ادامه داد: موانع نوآوری در این فرآیند ناشی از اطلاعات نادرستی است که پدیدآورندگان به این سازمان‌های غیرمجاز داده‌اند و ثبت این مرکز در موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌هایی که ما عضو آن هستیم. ژنرال “جهان ثبت خواهد شد.

انتهای پیام/