:اک‌آیین: طالبان کماکان اراده‌ای برای تشکیل دولت فراگیر نداردیک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه طالبان اراده ای برای ایجاد یک دولت فراگیر ندارد، گفت: در عین حال این گروه تلاش می کند که یک نمایش مثبت و مثبت از خود نشان دهد و برای استقرار یک دولت فراگیر وعده دهد تا به نظر جهانی برسد. را جلب کند.

محسن پاک آیین در گفتوگو با گزارش درباره آخرین وضعیت افغانستان با توجه به این که طالبان هنوز نمی توانند دولت فراگیر را تشکیل دهند، گفت: در طول سال گذشته بعد از روی کار آمدن طالبان و فرار آمریکا از افغانستان، تلاش های بسیاری از سوی همسایه. افغانستان در وهله اول و بعد هم خیلی از جهان انجام شد اما برای این که طالبان چند اقدام را انجام دادند و شروع کردند بین المللی پیدا کنند مهمترین کار استقرار دولت فراگیر با همه اقوام و مذاهب، رعایت حقوق بشر به خصوص در ارتباط با نان و همچنین مقابله با تولید و مصرف مواد مخدر است.

وی توضیح داد: علی همه جهانی تلاش جامعه بین‌المللی و سفر به همسایه کماکان اراده‌ای در این گروه برای ایجاد یک دولت فراگیر نمی‌تواند بینیم و در حال حاضر از طالبان برای رعایت موازین بین‌المللی و هم‌چنین مشاهده نمی‌شود. در صورتی که این سیاست های طالبان تغییر کند، همین وضعیت را در سال آینده هم شاهد بود.

ستاد سابق امور وزارت امور خارجه رئیس جمهور همچنین بیان کرد: طالبان می کند با نمایش یک دیدگاه مثبت نسبت به معیارهای بین المللی و دادن وعده برای استقرار یک دولت فراگیر نظر افغانستان را جلب کند اما باید ببینیم در مرحله عمل هم چنین اقدامی مشاهده کنید. می شود.

پاک آیین در ادامه اظهار داشت: به نظر در سال آینده تغییر نمی‌کند در برخی موارد رخ می‌دهد چه غیرمنتظره‌ای بیفتد، اگر مقامات طالبان عاقل باشند می‌خواهند مردم خود را اجرا کنند.

وی با بیان اینکه در این کشور دچار فقر شدید در افغانستان یک فاجعه جدی انسانی در این کشور را رقم خواهد زد، گفت: متأسفانه غربی هم که ادعای کمک به افغانستان را دارد، نه تنها این کمک ها را انجام نمی دهند اما در یک دزدی پول. مردم افغانستان را بلوکه کرده و تحت عنوان غرامت به قربانیان ۱۱ سپتامبر خواهد پرداخت.

وی همچنین گفت: جامعه جهانی باید در مقابل اقدام آمریکا بایستد و این کشور باید پول های مردم را متوقف کند و باید از سوی نهادهای مالی و بانک جهانی و سازمان ملل متحد به افغانستان تبدیل شود تا بتواند از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند. نیم.

ستاد سابق امور امور افغانستان وزارت امور خارجه درباره اینکه تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که در فصل آینده مجدداً افزایش درگیری ها در داخل کشور وجود داشته باشد، گفت: با توجه به عدم اعتنای طالبان به اقوام و گروه ها و مجاهدینی که سال ها هستند. برای استقلال افغانستان در کنار هم جنگیدند و شهید شدند.

این کشور پیشین کشورمان همچنین بیان کرد: در کنار این مسائل خطر تروریسم و ​​افزایش حضور داعش در افغانستان هم یکی دیگر از دیپلمات‌هایی است که برای آینده افغانستان وجود دارد. آمریکایی ها از اینکه از افغانستان خارج می شوند این گروه را به این کشور آورده اند و اکنون هم به طور معمول البان باید هوشیارانه عمل کند و سال آینده دولت فراگیر تشکیل شود.

انتهای پیام