اولویت تحقیقات کمیته علمی حمایت از خانواده و جوانانمشاور سیاسی پژوهشی و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جلسه کمیته تحقیقات خانواده و حمایت از جوانان گفت: باید انجام شود و پیگیری شود، وارد یک فرآیند متصل شوید. برنامه ای با رویکردهای علمی برای ارائه پاسخ های مناسب به سیاست گذاری و اجرای این اولویت ملی.»

به گزارش ایسنا. دکتر شقایق حق جوی در اولین جلسه کمیته علمی حمایت از خانواده و جوانان و با حضور نمایندگانی از معاونت پزشکی، توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو، آموزش، پرستاری حضور داشتند. ، سازمان بیمه سلامت، اداره جوانان و مدیران و اعضای دانش پژوهان دعوت شده به مراکز تحقیقاتی، گزارشی از اهداف و برنامه کلی ارائه کردند و روند اجرای آن را تشریح کردند. وی بیان کرد: نیاز به تدوین و پیگیری برنامه ای یکپارچه مبتنی بر روش های علمی برای یافتن پاسخ های مناسب برای سیاست گذاری و مدیریت این اولویت ملی است.

وی همچنین به اهمیت جمع آوری اطلاعات علمی در مورد انگیزه مادی و معنوی سایر کشورهای موفق اشاره کرد.

نکات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبادل نظر در مورد موضوعات اولویت دار و نحوه تعیین آنها، هر یک از شرکت کنندگان در کنفرانس به تشریح قدرت و پتانسیل مجموعه خود پرداختند.

دکتر. صابر جباری، رئیس اداره جوانان معاونت بهداشت با تاکید بر اینکه ۵ درصد به پژوهش اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: مسائل ازدواج، فواید شیردهی، پیشگیری از بارداری و راه های کاهش آن، داروهای ناباروری. مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر. قائمی نماینده پژوهشکده سلامت خانواده علوم پزشکی تهران با اشاره به اولویت بندی موضوع گفت: اولویت برنامه ریزی و اجرای ساختار کارگروهی مشخص است. مسائل مربوط به سن باروری بالا و تاثیر آن، سرطان و تاثیر آن بر نرخ باروری رو به رشد آن، عدم وجود پروتکل استاندارد در زمینه ناباروری و لزوم تقویت آن، نیروی انسانی در زمینه ناباروری، درمان و درمان ناباروری، مقایسه داروهای داخلی و خارجی، مقرون به صرفه بودن داروها و روش های درمانی، پوشش بیمه ای و هزینه آزمایش و درمان و درمان، موضوعات اصلی پره ناتولوژی شرعی و قانونی، اهدای تخمک و اسپرم و همچنین دسترسی به … وزارت بهداشت و پزشکی نظام پزشکی قانونی.

خواجه نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: با توجه به ظرفیت های پژوهشی مرتبط دانشگاه ها، بهتر است از نتایج آنها برای صرفه جویی در منابع و زمان استفاده شود. همچنین از سوی دانشجویان و تحصیلات تکمیلی، حمایت از موضوعات اولویت دار در رشته های آسیب شناسی به ویژه سن باروری بسیار مهم است.

دکتر بیگلر معاون توسعه و اداری و منابع سازمان غذا و دارو نیز اهمیت تسهیل ایمنی باروری در زنان، بررسی علل تجرد و رسیدگی به مسائل اساسی را از همه مهمتر دانست و گفت: توجه داشته باشید. و تاکید بر عکس برای غذا و دارو و هدایت اهداف شرکت های دارویی از داروهای موثر ضد افسردگی، فرآورده های طبیعی سنتی نیز سازگاری بالایی با محصولات مصنوعی دارند.

نماینده سازمان بیمه سلامت همچنین در خصوص اجرای بی برنامه خدمات بیمه ای و همچنین مشکلات زیرساختی پیش روی بیمارستان های HIS که از چالش های اساسی در حفظ و ارتقای بیمه است، بحث و تبادل نظر کرد.

معاون پرستاری نماینده در خصوص وضعیت موجود، تعیین نقش مراقبت های پرستاری و گردآوری نتایج تحقیقات انجام شده توسط پرستاران و ماماها صحبت کرد.

دکتر. سیمبر رئیس مرکز تحقیقات مامایی و باروری نیز بر سیاست گذاری مبتنی بر کار چندمرکزی، انجام تحقیقات مستمر با برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مسائل مهاجرت، طلاق، توجه به روش های کارشناسان روانشناسی، اجتماعی تاکید کرد. علوم با تمرکز بر کیفیت ارائه خدمات خودمراقبتی، کیفیت و سبک زندگی را از سنین نوجوانی تا قاعدگی مورد توجه قرار داده است و با اشاره به چهار محور مشترک در این زمینه، گفت: رکن اصلی، توانایی تصمیم گیری والدین است. در مورد زایمان، رکن دوم کیفیت ارائه خدمات باروری و ناباروری است، رکن سوم توسعه خدمات مرتبط با کار عقیم است (مراقبت، مشاوره، درمان، کاربرد.) رکن چهارم ارتقای خود است. -مراقبت و کیفیت زندگی زوجین.

وی افزود: باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه زنان به عنوان خانواده می توانند در جامعه نقش آفرینی کنند. موضوع فرهنگ و تأثیر آن در تصمیم گیری شریک نیز مهم است.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، وی در پایان با جمع‌بندی مباحث، گفت: رایت جو تاکید می کند: با توجه به شایستگی تحقیق و زمینه کاری مربوطه، بررسی دقیق و پیگیری آن به شیوه ای جامع و با بهره گیری از نظرات ذینفعان مهم است.

در انتهای پیام