اهش وابستگی بودجه شهرداری شیراز به منابع بانکیایسنا / فارس رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، املاک و امور حقوقی شورای شهر شیراز گفت: بودجه شهرداری شیراز به سرمایه گذاری ۲۰ درصدی پرداخت می کند که در بودجه سال آینده این میزان به ۱۵ درصد کاهش یافته است و این موضوع باعث کاهش کمتر منابع بانکی خواهد شد. .

سید ابراهیم حسینی سهشنبه ۱۷ اسفند در یک کنفرانس خبری گفت: بودجه شهرداری شیراز ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در متمم بودجه به ۹ هزار و ۲۷۴ میلیارد افزایش پیدا کرد. شهر برای سال آینده لایحه بودجه ۱۵ و ۳۸۵ میلیارد تومانی را تصویب کرده است.

این عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه یک بودجه از طریق عوارض است که به عوارض سالانه و ساختمانی و … تقسیم می شود، گفت: سهم هزینه در بودجه سال آینده ۵۸۰۰ میلیارد پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل دو هزار میلیارد پیش بینی شده است. افزایش داشته است.

حسینی همچنین با بیان اینکه یک بخش از درآمد از محل مالیات است، عنوان می شود: با رایزنی های انجام شده پیش بینی می شود که در بودجه دو برابر شود و این رقم در سال گذشته ۹۰۰ میلیارد بوده که به ۱۸۰ میلیارد افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، املاک و امور حقوقی شورای شهر شیراز با بیان اینکه درآمدهای شهرداری همه نیست، گفت: ممکن است زمین یا ملک باشد که این بودجه غیرنقدی است و در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴ هزار میلیارد فروش املاک داریم.

حسینی با بیان اینکه یک قسمت از بودجه بودجه بانکی است، افزود: این قسمت در سال گذشته هزار میلیارد بوده و در بودجه جدید ۸۰۰ میلیارد تومان شده است، یعنی سرمایه بانکی کم شده است.

او همچنین با بیان اینکه یک بخش از بودجه اختصاص داده شده است که در بودجه جدید ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: بودجه وابستگی به سال گذشته ۲۰ درصد بوده و در بودجه جدید ۱۵ درصد به عبارتی واپستگی به منابع بانکی کمتر شده است.

عضو شهر شیراز با بیان اینکه بخش‌های ستاد باغها ۱۲۰ شورای مرکزی بوده است، عنوان می‌شود: درآمد این بخش تنها خود باغها تا ریه‌های شهر حفظ می‌شود.

حسینی با بیان اینکه بابت فعالیت هایی که در شهر در سال ۱۴۰۱ دولت ۴۸۵ میلیارد تومان به شهرداری شیراز می دهد، اضافه کرد: شهرداری هم باید همین میزان را بگذارد و اقساط وام بدهد که مترو، اتوبوس ها و بافت فرسوده برای هزینه این بودجه تعریف شده است.

او با بیان اینکه اقتصادی و سرمایه گذاری صرفاً برای کارهای عمرانی است، گفت: ۵۰ درصد از اصل و سرمایه سرمایه را دولت می پردازد و از نظر شهرداری ها سرمایه گذاری می کند زیرا پروژه های بزرگ از طریق همین سرمایه مشارکت دارند و سیاست های دولت این است. ه اعتبار وجود داشته باشد.

کمیسیون برنامه، بودجه، املاک و امور حقوقی شورای شهر شیراز با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ رئیس جمهور نیز گفت: بخش هزینه های در دو قسمت از هزینه های جاری و عمرانی است که در بودجه جاری هزینه های جاری ۳۴.۴ درصد بوده است که در سال آینده به ۱۵ درصد رسیده است. ۸ درصد و به این معناست که هزینه‌ها هم به میزان و هم درصد کم شده است اما در کاهش حقوق و مزیت‌ها.

حسینی با بیان اینکه هزینه ها را به برخی از هزینه ها مثل همایش ها و جلسات دادیم، تاکید کرد: کاهش جاری به معنای کم کردن حقوق و مزایا نیست و این باید برای مردم تبیین شود.

او با بیان اینکه شورای ششم برای حرکت یک ریل گذاشته شده و مشخص است، گفت: برنامه ۵ ساله تنظیم شده است اما برای طابق بودجه با این برنامه زمان کافی نیست بودجه سال آینده برای یک سال در نظر گرفته شود و برنامه مابقی برنامه ریزی شود. در شورای بررسی می‌شود که تا پایان تیرماه کار کارشناسی برنامه در شورا باید تمام شود و در مردادماه.

عضو شهر شیراز در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص بودجه باغها هم گفت: برای اولین بار بودجه هزار میلیاردی پیشبینی کردیم و شورای امیدواریم که پشیمان نشویم; شهرداری و شورای ایجاد باغ‌ها تخصصی بانوان اوتیسمی و تاریخی را در دستور کار دارد اما غیر از با.

او با بیان اینکه اگر بتوانیم باغها را تملک کنیم میخواهیم بزرگترین باغها را ایجاد کنیم. ردیم.

عضو شورای شهر شیراز درباره بودجه از محل درآمدهای پایدار نیز گفت: بودجه در قسمت درآمد و هزین در سقف درآمد ندارد و می تواند در هر یک از بخشها بالا رود اما نمی توانم یک ریال بیشتر کنم و تنها در بخش عمرانی قانون جابهجایی تا سقف ۱۰ درصد را داده است.

حسینی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به عوارض نوسازی سنتی و کاغذی بوده است، گفت: سامانه املاکی که روزآوری شده است، برای این منظور در نظر گرفته شده و امیدواریم که این عوارض بیشتر باشد و پیش بینی شود که سال آینده در آینده بیشتر می شود.

کمیسیون برنامه رئیس، بودجه، املاک و امور شورای شهر شیراز همچنین با بیان اینکه کمیته اجرای بودجه در آخرین حقوق تشکیل شده است، گفت: جمع بندی که وجود دارد این است که ۸۵ درصد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده و امید داریم بیش از ۹۰ درصد بودجه را داشته باشیم. ینده هم محقق شود.

حسینی بیان کرد: کار مهمی که در بودجه ۱۴۰۱ انجام شده است، این است که از جهت بررسی سرمایه گذاری به بودجه شهرداری برای سرمایه گذاری تکلیف و رسانه ها نیز کمک می کند تا این تکلیف شهرداری محقق شود.

او با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش عمرانی را سرمایه میدانیم، تاکید کرد: اینکه شهر دارای گران اداره است، درست است اما نگاه به بودجه عمرانی سرمایه گذاری است.

در مورد بدهی شهرداری شورای شهر شیراز گفت: ۵ سال وام گرفته شده که ۹ پرداخت نشده و ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری و سال آینده در بودجه برای پرداخت وام در نظر گرفته شده است.

حسینی با بیان اینکه در حال آماده سازی زیرساخت های سرمایه گذاری هستیم، افزود: بوروکراسی اداری بیش از ۲ سال وقت سرمایه را می گیرد که این سرعت را می گیرد و در حوزه شهرداری مصمم سرمایه گذاری می کند این را حل می کند زیرا بزرگترین مانع در شهر را بوروکراسی میدانیم.

او بررسیان کرد: برای پروژه‌های بالای ۵۰ میلیارد تومان امتیاز در نظر گرفتیم تا در صورت امکان اعتنا

حسینی با بیان اینکه ۵۲۵ شیراز برای محرومیت زدایی شهر در نظر گرفته شده است، گفت: ۲۲۵ هزینه زیرساختی و ۳۰۰ میلیارد نیز در کمتر از ۲۲ محله محرومیتزدایی می شود چون در شورای ششم محرومیتزدایی را به صورت محل های دنبال می کنیم و معتقدیم که این پول را شهردار می کند. منطقه نباید در جای دیگری کند.

عضو شورای شهر شیرا درباره سهم بانوان از بودجه نیز گفت: به شکل مستقیم ۱۲.۵ میلیارد برای باغهای بانوان ۱۵ میلیارد برای ورزش بانوان و ۸ میلیارد نیز برای طرح خانواده عالی و در کنار این بودجه های غیرمستقیمی هم برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل حوزه شهرداری شیراز نیز در این جلسه در پاسخ به راه‌های تحقق پایدار، گفت: در مجلس در حال حاضر برای تصمیم‌گیری قانونی است که برای شهرداری‌ها راه‌های درآمدهای پایدار مشخص می‌شود.

امید گشتاسبی با بیان اینکه مالیات های محلی مثل جرایم رانندگی، عوارض و ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها است اما ضمانت اجرایی برای دریافت آن در شهرداری ها نیست، گفت: ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی باید به شهرداری برگردد، اما این میزان بزرگ است. رقم را به شهرداری‌ها نمی‌دهند.

گشتاسبی با بیان این مطلب درباره ارزش افزوده نیز صادق است، افزود: این رقم در کل ۳۴ هزار میلیارد بوده است اما دولت ها چون تبدیل به تومان اعتبار در کاسه شهرداری ها می شوند.

او با بیان اینکه با جدا شدن شهرستان زرقان عوارض نیز به شیراز داده نمی شود، مشخص کرد: ۳ سال گذشته جرایم رانندگی را به شیراز پرداخت نشده است و در سنوات گذشته نیز پول به شهرداری پرداخت نشده است.

گشتاسبی با بیان اینکه در شیراز ۵۰۰ هزار کد نوسازی داریم که سالانه ۱۰۰ هزار تا عوارض می دهد، تاکید کرد: با این حال باز هم ضمانت اجرا برای دریافت این عوارض نداریم و هیچ دستگاهی با هم همکاری نمی کنیم.

انتهای پیام