اهش سرعت اینترنت سر درمانی در داروخانه‌ها و مراکز درمانیشورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با اشاره به سر پزشکان در داروخانه ها و مراکز درمانی به دلیل سرعت کم اینترنت، گفت: بدون ارائه زیر ساخت های لازم عصرار برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی به صورت ناقص، در این شرایط حداقل انتظار این است. برای دسترسی به اینترنت پرسرعت و اصلاح نرم افزارهای سازمان های بیمه گر، فکر اساسی کنند.

مهدی زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرعت کم اینترنت در هفته های گذشته و تاثیر آن بر روند ارائه خدمات در داروخانه ها، گفت: سرعت کم اینترنت در چند هفته گذشته خدمات دارویی به بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است و باعث سرگردانی بیماران در داروخانه ها و مراکز درمانی می شود. .

وی با بیان اینکه در عین حال مشکلات ساختاری نرم‌افزارهای سازمان‌های بیمه گر را هم می‌افزاید، گفت: با توجه به اینکه بدون ارائه زیر ساخت‌های لازم عصرار برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی به صورت ناقص، حداقل انتظار این است. که برای دسترسی به اینترنت پرسرعت و اصلاح نرم افزارهای سازمان های بیمه گر فکر اساسی کند و اینترنت پرسرعت در اختیار کادر درمان قرار دهد تا به خدمات خدماتی که باید ارائه دهند.

زارعی تاکید کرد: روند طبیعی باعث آسیب جبران ناپذیری به ارائه دارو به بیماران می شود.

انتهای پیام