اهالی رسانه در پیشرفت لرستان تاثیر بسزایی دارندایسنا/لرستان استاندار لرستان بر رفع مشکلات اصحاب رسانه و خبرنگاران تاکید کرد.

فرهاد زیویار که در نشستی با اعضای ستاد خبری لرستان برگزار شد، ایجاد نهادها را یکی از تجربیات مهم بشر و یکی از پارامترهای مهم جوامع توسعه یافته در مسیر توسعه و روابط دانست. دولت و مردم ساختن موسسات

استاندار لرستان گفت: سازندگی نهادهای نظام مبارک جمهوری اسلامی در کنار تجربه، سختی هایی نیز دارد، ساخت خانه رسانه یکی از تجربیات مفیدی است که در راه خدمت و توسعه گام برداشت.

وی در ادامه بیان کرد: ایجاد فرآیندی نظام مند برای سازماندهی رسالت مطبوعات و در نتیجه تربیت دانش کارکنان از مهم ترین نکاتی است که نیازمند توجه ویژه است.

استاندار لرستان افزود: خانه مطبوعات منطقه نهادی است که در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کند که باید برای ادامه فعالیت خود هدف گذاری و احساس مسئولیت کند.

زویار بیان کرد: بسیار مهم است که علاوه بر اطلاع رسانی و تبیین خدمات دولت، نقد منصفانه نیز برای رفع مشکلات صورت گیرد و رویکرد ما کمک به منطقه و رفع کمبودهای موجود است.

وی درباره این موضوعات گفت: سازمان رسانه و جامعه رسانه ای منطقه در جایگاهی قرار دارند که می توان گفت صدای مردم و ارتباط بین مسئولان است، بنابراین نقش مهمی دارند. توسعه منطقه ای”.

استاندار لرستان تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم در هر شغلی که هستیم تمام تلاش خود را برای انجام وظایف خود انجام دهیم و از این رو باید حرمت و حرمت همه اقشار جامعه را حفظ کنیم.

زویار با بیان اینکه اصحاب رسانه قدرت مهمی در راستای توسعه منطقه دارند، گفت: شناخت مشکلات اصحاب رسانه و خبرنگاران و اقدام در جهت رفع آن ضروری است و بیت رئیس جمهور مسئول حفاظت این قشر زحمتکش باید برای احترام به همه خبرنگاران اقدام کند.

در انتهای پیام