انگیزه نبرد سراسری‌پوش بسکتبال همراه خود حاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده گرگان چه بود؟آرمان زنگنه سراسری‌پوش گروه بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان در مراسم اهدای مدال همراه خود شرکت کننده شهرداری گرگان نبرد لفظی پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، در نهایت ورزشی فینال لیگ برتر بسکتبال پسرها ایران کدام ممکن است همراه خود قهرمانی گروه شهرداری گرگان در کنار شد، هنگام خروج گیمرها اجتناب کرده اند پایین، مهران حاتمی سرمربی شهرداری گرگان {به سمت} نیمکت ذوب‌آهن سر خورد کدام ممکن است همراه خود برخورد بد آرمان زنگنه سراسری‌پوش بسکتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ذوب‌آهن در کنار شد.

وقتی حاتمی {به سمت} نیمکت گروه اصفهان سر خورد، آرمان زنگنه سراسری‌پوش ذوب‌آهن او را هل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} رختکن سر خورد کدام ممکن است این موضوع حواشی را به در کنار داشت.

حاتمی {در این} مورد دلیل داد: آرمان به یکی اجتناب کرده اند گیمرها گروه ممکن است معترض بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی بین ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان نیست.

بعد از همه در جریان مراسم اهدای مدال گروه‌ها، آرمان زنگنه همراه خود حضور در ترکیبی گیمرها شهرداری گرگان آغاز به بحث کردن همراه خود مهران حاتمی کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تحویل داد لحظاتی، نبرد لفظی میان او را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سجاد پذیرفته» شرکت کننده گروه شهرداری گرگان رخ داد کدام ممکن است همراه خود وساطت گیمرها گروه گرگان خاتمه کشف شد.

زنگنه کدام ممکن است در جاری خروج اجتناب کرده اند ترکیبی گرگانی‌ها بود اظهار داشت: وقتی ۲ غول پیکر‌تر باهم صحبت می‌کنند خوب شخص نوزاد‌تر نیاید دخالت تدریجی.

انتهای پیام