انگلیس از اینترپل خواست دسترسی روسیه را قطع کندبه دنبال حمله به روسیه، انگلیس خواستار تعلیق دسترسی روسیه به سامانه‌های اینترپل شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای، پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس در نام های خطاب به اینترپل، خواستار تعلیق دسترسی روسیه به سامانه های این نهاد بین المللی شد.

اتل گفت: انگلیس شانه به شانه می‌ایستد. به دنبال درخواست و در کنار همتایان از استرالیا، کانادا، نیوزلند و آمریکا، من نیز در نامهای خطاب به دبیرکل پلیس بین الملل خواستار تعلیق فوری دسترسی روسیه به سامانه های اینترپل از سوی این نهاد و کمیته اجرایی آن شدهام.

وزیر کشور انگلیس در ادامه مدعی شد: روسیه مورد استفاده از این سامانه‌ها را دارد و باید همین حا را داشته باشد.

انتهای پیام