انواع مجروحان طوفان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز به ۱۱ نفر رسید / پیش بینی اورژانسسخنگوی اورژانس ملت اجتناب کرده اند افزایش مجروحان طوفان در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز خبر داد.

مجتبی خالدی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، وی {در این} خصوص تصدیق شد: بر مقدمه گزارش های گروه اورژانس ملت بر تأثیر طوفان همانطور که صحبت می کنیم در استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز تاکنون ۵ نفر مصدوم شدند.

وی شکسته نشده داد: ۵ نفر در تهران و یک دو نفر در کرج مصدوم شدند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی به امکانات درمانی منتقل شدند.

خالدی تصریح کرد: امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پیش بیمارستانی همچنان در حالت افتادگی هستند.

انتهای پیام/