انصارالله اجتناب کرده اند از دوام هفت ساله به سمت متجاوزان خبر می دهد



سخنگوی نیروهای مسلح یمن تکیه کن به انصارالله در این زمان (دوشنبه) در کنفرانسی دانستن درباره دستاوردهای نظامی یمن در کل هفت سال تجاوزات اتحادیه عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام مردمان یمن صحبت کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند المیادین، یحیی فوری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن {در این} کنوانسیون اظهار داشت کدام ممکن است نیروهای مسلح در چارچوب معنی «فرار محاصره» تجهیزاتی را برای عملیات ویژه ارتش کنار هم قرار دادن کرده اند. نیروهای مسلح دستبند نخواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها جنایت مزاحمت معیشتی مردمان یمن را پیگیری خواهند کرد.

وی افزود: دشمن باید اجتناب کرده اند ما پیش بینی عملیات ویژه بیشتری داشته باشد کدام ممکن است قابل انجام است نیازها جدیدی اجتناب کرده اند جمله پایتخت های کشورهای متجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت حیاتی آنها را در بر گیرد. ما قول می دهیم کدام ممکن است در سال هشتم عملیات ارتش ویژه ای انجام شود.

ساری اظهار داشت: نیروهای مسلح در مرحله بعدی با ورود سلاح های ویژه جدید به نبرد عملیات آزمایشی انجام خواهند داد. مردمان یمن به هر قیمتی شده به حفاظت اجتناب کرده اند سرزمین، حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال شخصی شکسته نشده خواهند داد.

وی اظهار داشت: نیروهای مسلح در سایه تهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره جهش های ویژه ای انجام دادند. عملیات تعیین ما برای ادغام کردن خلیج عدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باب المندب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این هم جلوتر خواهد سر خورد. سال قبلی نیروی اثیری ما عملیات شخصی را {در سراسر} گرد و غبار عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی توسعه داد. نیروی موشکی ما دارای منصفانه مخزن استراتژیک است کدام ممکن است برای بهبود امتحان شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ سهم به داده ها محلی تکیه کن است.

وی اظهار داشت: در هفت سالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تجاوزات ائتلاف عربی می گذرد، ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۸ عملیات ارتش انجام داده ایم. دشمنی کدام ممکن است در این زمان اجتناب کرده اند صلح می گوید بیش اجتناب کرده اند هفت سال است کدام ممکن است در صدد تجزیه ملت است. ما دستاوردهای تاریخی شخصی را محافظت می کنیم.

انتهای پیام/