:انجانی: احزاب دچار استرس سیاسی شده اندعضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی مجموعه عواملی که باعث بروز سیاسی و کم تحرکی احزاب می شود.

جهانبخش خانجانی در گفتوگو با ایسنا، درباره فعالیت های فضایی حزبی کشور اظهار کرد: عواملی که می توانند به فعالیت های سیاسی احزاب کمک کنند، در درجه اول خود احزاب و در مرحله جامعه مدنی و دولت هایی هستند که مدافعان حزب هستند که من به این دولت ها می رسند. دولت‌های تجددخواه می‌گویم فرآیند حزبی شدن را به صورت رسمی می‌شناسند و می‌توانند در این فرآیند به قدیم تبدیل شوند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ اظهار کرد: در شرایطی که انتخابات برگزار می شود، امیدواری برخی احزاب و اثربخشیشان کمتر شد و برخی از جریان های سیاسی دچار سرخوردگی شدند. از طرفی هم دولت سیزدهم در یک فرآیند حزبی شکل نگرفت، یک حزب سیاسی حامی کاندیدای انتخابات که بعدا رئیس جمهور شد، مگر یک جریان اصول گرایی فعالیت داشت.

خانجانی با این اعتقاد که نشانه ای از دفاع از رفتارهای حزبی نیست، اظهار امیدواری کرد: اما شاید در آینده دولت و وزارتخانه در این زمینه بیشتر فعال می شوند اما کشور چنین چیزی را نمی بیند و همین عامل هم می تواند باعث ایجاد خطر سیاسی احزاب شود. باشد. عامل دیگری که باعث کم تحرکی احزاب می شود، برخی از دستگاه هاست که سعی می کنند فضای کشور را به سمت فضای احساسی ببرند و با تقسیم بندی انقلابی و غیرقلابی سعی کنند، هر فعالیت حزبی را تحت الشعاع قرار دهند.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی نیز معتقد است: اصولگراها بدون کمترین زحمتی وارد قدرت شده اند و نیازی نمی بینند که تحرک سیاسی و حزبی داشته باشند یا برای جلب نظر مردم تلاش کنند.

انتهای پیام