انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از شمال سوریه به عراقنیروهای آمریکایی یک کاروان نظامی متشکل از ۴۲ خودرو را از پایگاه خود در حومه الحسکه به سمت شمال عر.

به گزارش ایسنا، کاروانی متشکل از ۴۲ خودرو شامل ۴۰ تانکر حامل تجهیزات نظامی به همراه دو خودروی زرهی متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکایی نیمه شب گذشته گذرگاه غیرقانونی الولید را ترک و به سمت شمال عراق حرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری سانا، دو روز پیش نیروهای آمریکایی با کمک شبه نظامیان وابسته به “نیروهای دموکراتیک سوریه” صدها نفر را از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید، از اردوگاه خان الجبل در حومه شمالی الحسکه به خاک عراق منتقل کردند.

نیروهای اشغالگر آمریکایی به صورت مکرر کامیون های حامل سلاح و تجهیزات نظامی و لجستیکی را از طریق گذرگاه های غیرقانونی برای تقویت پایگاه هایشان و تضمین ادامه نفت و منابع طبیعی سوریه با کمک نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) وارد الحسکه می کنند.

انتهای پیام