انتقاد ابزاری برای نشان دادن ضعف استیک حقوقدان گفت: انتقاد ابزاری برای ضعف است و اگر انتقاد شنیده شود ابزاری برای ارائه راه حل مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

علی نجفی توانا که در گفت وگو با ایسنا، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه در رابطه با گستره انتقادات گفت: اینکه ساختار معیار در روایات سیاسی و سوابق قانونگذاری و اساس قانون مشخص است. حکومت جهانی، «قانون اساسی» که قراردادی بین مردم و دولت است، نوعی قرارداد، جامعه ای است مبتنی بر حقوق اساسی، طبیعی و مدنی مردم، دولت یا دولت کشوری که نماینده آن است. ملت برای احقاق حقوق مردم و تأمین آزادی‌ها به ضمانت‌های کافی مشغول است و در مقابل حقوقی که بر مبنای آن تکلیف می‌شود، نظم فردی و اجتماعی را تأمین می‌کند. بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید پاسخگو و مسئول اجرای این وظایف باشد و هر دستگاه حاکم باید خود را وکیل دادگستری و نماینده کشوری بداند و در صورت لزوم گزارش مربوط به این فعالیت را اعلام کند. .

وی افزود: زمانی که مردم احساس می کنند دستگاه های دولتی در بخشی از وظایف خود کوتاهی یا عدول کرده اند، پیش بینی می شود که در قالب انتخابات ابراز وجود کنند. البته انتخابات آزاد بر اساس نظارت قانونی.

این وکیل دادگستری گفت: اگر روند انتخابات توسط نمایندگان و منتخبان انجام نشود، یکی از آنها انتقاد از عملکرد و انتقادات و انتقادات مدیران دستگاه های مختلف یا دولت است. اینگونه است که کارشناسان، متفکران و مردم عادی، ضعف ها، سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها را در دنیای واقعی و واقعی تبیین می کنند و رهبران واقع بین و مسئولیت پذیر به این ایرادات نگاه می کنند یا به تبیین محتوا و تبیین محتوا، شفاف سازی ابهام یا توسط. تغییر فرآیند مدیریت یا تغییر مدیران، ایرادات ذکر شده را برطرف می کند، این مرحله یکی از مراحلی است که در نظارت مردم بر رفتار مدیریت در قالب انتخابات آزاد، بخش بزرگی از چالش ها را محوری بدانیم. و مشکلات حل خواهد شد.

نجفی توانا در ادامه بیان کرد: اگر دولت نهادهای مردمی و مدیران خود را غیر پاسخگو و پاسخگو بداند، مسلم است که مطالبات مردم به تدریج فروکش می کند و هرچه این مطالبات رو به افزایش است، راه حل آن اعتراض است. اعتراض بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به عنوان حق مردم شناخته شده است و مردم در اعتراض که شدیدترین نوع انتقاد است، انگشت اتهام را به سوی دولت، بی عملی و ضعف قانون، بی قانونی نشانه می گیرند. ، فساد و چالش های دیگر برای مدیران. در این مرحله باید از مطالبات مردم در این گونه تظاهرات و تجمعات برای حل مشکل استفاده کرد.

این حقوقدان تاکید می کند: در قالب اصل دموکراسی، حکومت مبتنی بر قانون یا قانون، در صورت آمدن، باید پاسخگوی تشریفات قانونی معقول باشد. بنابراین، با توجه به شرایطی که برخی از مسئولان با برگزاری تظاهرات موافقت کرده اند، باید در یک مکان مشخص برای این گونه تظاهرات که گاه ایرادات عملی را نشان می دهد، پیشنهاد گفت و گو و گفت و گو بین مردم و دولت را در شرایطی خاص ارائه دهند. در کار بخشی از دولت اخیراً سخنان آقایان رئیسی و عاجی و برخی از مراجع به این شیوه سنتی تکرار شده است، در حالی که گاه گفته می شد نقد را باید به عنوان یک حق ملی پذیرفت و دولت به آن توجه ویژه داشت. آن را حذف کنید وضعیت متأسفانه نتیجه بی احتیاطی قبلی است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه نقد ابزاری برای ضعف نشان دادن است، گفت: اگر انتقاد شنیده می شود راه حلی برای مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

نجفی توانا معتقد است: بیشتر از اینکه مردم قانون را رعایت کنند، برخی از مدیران قانون را رعایت می کنند. مدیرانی که با پایمال کردن اصول قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق مردم در سوءمدیریت، حقوق مردم را پایمال کردند و به جای گفت وگو، آن آزادی را که قانون اساسی گفته و هر جا مورد انتقاد و اعتراض قرار می گیرند، به آنها ندادند. او سعی کرد این پدیده را کنترل کند. افرادی که از شیوه معمول انتقاد نتیجه ای نمی گیرند، به جای گفت و گو از طریق داد و فریاد و اعتراض و حضور در خیابان، مطالبات قانونی را فریاد می زنند.

وی همچنین در خصوص تامین آزادی های قانونی مورد اشاره رئیس کل دادگستری گفت: آقای اژه ای به درستی در ادبیات حقوقی و سیاسی به این مسائل ساختاری اشاره کرده است، اما واقعیت این است که ببینیم آقای دکتر تا چه حد. آیا اژه ای شخصاً از ایمان صحبت می کند و آیا تاکنون اقدامات لازم برای او انجام شده است؟ در چارچوب حقوق و آزادی های قانونی، نظام قضایی مستقل و وظیفه شناس با فساد مبارزه می کند و در اجرای عدالت قضایی موفق می شود.

این وکیل دادگستری در ادامه به سوال از رئیس قوه قضائیه کشور گفت: حفظ آزادی های قانونی مردم به معنای حفظ حقوق مردم است و نتیجه به معنای رسیدن به عدالت و اجرای عدالت برای همه چیز است. جای او آقای. اجی، آیا از میلیاردرهای فعلی و فرزندانشان پرسیدی که چگونه این خانه ها را به دست آورده اند؟ آیا این کنترل ها به درستی اجرا می شوند؟ آقای اژی، بال های فرشته عدالت شامل سازمان وکالت می شود; با اعمال متن ماده ۴۸ چه کردید؟ آقای. آژه ای ارتقای قضات در دستگاه قضایی بر اساس صلاحیت مطلق است یا بر اساس درجه تمکین؟ حقیقت این است که شما به سخنان مشاورانی گوش می دهید که به شما وابسته نیستند و زیر دست شما نیستند و برای افرادی که شما را در این کشور دوست ندارند و به سرنوشت این موضوع اهمیت نمی دهند متاسفید. کشور و مردم بیشتر از شما

نجفی توانا در خاتمه اظهار نظر کرد: طبق قاعده عمل، شرایطی که وجود دارد نتیجه اعمال ماست و باید آنها را بپذیریم و دوباره فکر و تحلیل کنیم. قطعاً می توان بر اساس قانون اساسی حقوق مردم را به دست آورد و از فساد جلوگیری کرد و قانون «از کجا آوردی؟» را اجرا کرد. اعتماد مردم را جلب کرد. شما باید از مدیران واجد شرایط و افرادی استفاده کنید که با شما موافق نیستند اما ملی گرا و مسلمان هستند و می خواهند قانون مردم اجرا شود و می دانید که مشکلات و چالش ها قابل مدیریت است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجیعی روز سه شنبه ۳ آبان در نشست با اعضای کمیته نظارت بر مطبوعات، اظهار کرد: همه بر لزوم نقد و پذیرش نقد تاکید می کنند؛ چرا که در این زمینه باید توجه به نقد و بررسی های لازم را انجام داد. اما دامنه این انتقاد چیست؟ انتقاد سازنده چیست؟ بر اساس قانون، انتقاد سازنده منوط به منطقی و منطقی بودن و پرهیز از توهین، شرمساری و تخریب است. آیا سخنان خطاب و انتقاد امروز حکیمانه و هوشمندانه است و از توهین و تخریب بپرهیزید؟ چه نهادهایی مسئول ایجاد این فرهنگ هستند؟ ما بر چگونگی تأمین آزادی های قانونی افراد جامعه تأکید می کنیم، بر این اساس لازم است روش های تأمین این آزادی ها در سطح جامعه تعیین و تبیین شود و در مورد آنها بحث و تبادل نظر شود.

در انتهای پیام