انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر به دو هفته دیگر موکول شد


انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر به دو هفته دیگر موکول شد

مجمع عمومی خانه تئاتر که به منظور انتخاب هیات مدیره جدید این خانه تشکیل شد، به حد نصاب نرسید و انتخابات هیات مدیره برگزار نشد.

به گزارش ایسنا، عصر امروز، شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه اولین نوبت مجمع عمومی خانه تئاتر در سالن افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی  برگزار شد اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن، این انتخابات برگزار نشد.  طبق اساسنامه خانه تئاتر این مجمع زمانی قانونی است که نیمی از اعضا به اضافه یک تن حضور داشته باشند اما تعداد اعضای حاضر کمتر از این تعداد بود.
بر همین اساس، دومین نوبت مجمع عمومی دو هفته دیگر تشکیل می شود و با حضور هر تعداد از اعضا قانونی است.

انتهای پیام