امیر عبداللهیان با رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه لبنان دیدار کرد


امیر عبداللهیان با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه لبنان دیدار کرد

وزیر امور خارجه ایران عصر چهارشنبه در جریان بازدید به بیروت با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عبدالله بو حبیب وزیر امور خارجه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان ظهر بلافاصله با نبیه بری رئیس جمهور لبنان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان ذکر شد وگو کرد.

امیر عبداللهیان با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه لبنان دیدار کرد

وزیر امور خارجه علاوه بر این با عبدالله بو حبیب همتای لبنانی شخصی در وزارت امور خارجه لبنان دیدار کرد.

انتهای پیام/