امکان انتقال آبله مرغان از طریق هوا در شرایط خاص / قرنطینه مسافران در گذرگاه های مرزیرئیس اداره بیماری های دام و انسان وزارت بهداشت با بیان اینکه هیچ مورد تایید شده ای از ابتلا به این بیماری در کشور گزارش نشده است، بر انتشار اخباری مبنی بر انتشار این ویروس از طریق هوایی تاکید کرد. ویروس فقط ممکن است و این راه معمول انتقال بیماری نیست.

دکتر در گفت وگو با ایسنا، بهزاد امیری وی در خصوص انتقال ویروس آبله از طریق هوا گفت: این بیماری از طریق هوا منتقل نمی شود، اما احتمال انتقال آن از طریق قطرات یا قطرات تنفسی وجود دارد. البته، به عنوان مثال، در مورد بیماران بستری در بیمارستان که نزدیک به انجام اقداماتی مانند لوله گذاری، آمبولی ریه یا عملی که منجر به آزاد شدن آئروسل می شود، ممکن است این کار امکان پذیر باشد. انتقال از طریق هوا، اما این روش عادی انتقال بیماری نیست.

وی تاکید کرد: انتقال ویروس از طریق پرده یا قطره های تنفسی تا دو متر امکان پذیر است، اما انتقال از طریق هوا به این معناست که ویروس می تواند به سرعت و در واقع به انسان منتقل شود. اتاق نشیمن برای ابتلا به این بیماری. البته در مورد آبله میمون گفته می شود که امکان انتقال هوا چندان مهم نیست، مگر اینکه در محیطی سالم گام هایی برداشته شود که منجر به تولید حباب شود، در این صورت امکان انتقال هوا وجود دارد.

امیری گفت: استفاده از ماسک نیز می تواند در پیشگیری از انتقال ویروس آبله از طریق استنشاق موثر باشد.

وی همچنین گفت: این بیماری از طریق رابطه جنسی منتقل نمی شود، اما پوست هنگام رابطه جنسی بسیار نزدیک است. در کشورهای اروپایی گروهی از افراد همجنس گرا بودند.

وی درباره سامانه پایش مرزی برای کشف موارد مشکوک بیماری های ورودی به کشور گفت. مسافران در حال حاضر در تمامی معابر مرزی به ویژه در کشورهایی که موارد مثبت آبله گزارش شده است غربالگری می شوند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، فرد قرنطینه شده و تا پایان آزمایش در قرنطینه می ماند.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ موردی از بیماری میمون در کشور گزارش نشده است.

وی گفت: بین آبله مرغان و آبله مرغان تفاوت اساسی وجود دارد. وی ادامه داد: از نظر بالینی افراد مبتلا به آبله مرغان معمولاً شروع به ایجاد غدد لنفاوی در بدن خود می کنند که این امر در آبله مرغان شایع نیست، از طرفی افراد مبتلا به آبله مرغان معمولا ویروس خاص خود را دارند، آبله مرغان، البته این امر قطعی نیست و باید با معاینه تایید شود. .

رئیس اداره بیماری های دام و انسان وزارت بهداشت در ادامه گفت: موارد مشکوک به بیماری تماس اپیدمیولوژیک را امکان پذیر می کند، یعنی اگر فرد به کشورهای مبدأ بیماری سفر کرده باشد. این کشورها برای ما بسیار مهم است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر احتمال از سرگیری واکسیناسیون آبله گفت: در حال حاضر دستورالعمل کشوری این است که واکسیناسیون انجام نشود، اما بعداً ممکن است محدود به گروه های واکسینه شده مانند بهورزان شود. اما در حال حاضر این واکسن به طور کلی در ایران یا هیچ کشور دیگری در جهان توصیه نمی شود. در صورت نیاز به تزریق واکسن از روش جدیدی استفاده خواهد شد.

وی همچنین درباره احتمال ابتلا به آبله میمون‌ها اظهار کرد: امکان ندارد که آبله میمون‌ها باعث بیماری مشابه کووید ۱۹ شود. زیرا نوع انتقال و انتقال متفاوت است; اما ممکن است در مناطق و گروه های خاصی شیوع بیماری وجود داشته باشد.

انتهای پیام/