امتحان شده برای تامین ۱۲۵۰۰۰ خانه غیرنظامی برای پرسنل اجرای قوانینمعاون هماهنگ کننده فرماندهی انضباطی کل ملت همراه خود تاکید بر لزوم رشد از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای توان عملیاتی اظهار داشت: امتحان شده برای تامین ۱۲۵ هزار منزل غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ هزار خانه سازمانی یکپارچه دارد.

به گزارش ایسنا، سردار محمد شرفی در دومین مونتاژ ستاد نوروزی پلیس راه استان ایلام اظهار کرد: انتخاب بی نظیر پلیس استفاده اجتناب کرده اند فناوری های روز در ماموریت ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این حیث اقدامات اساسی انجام داده است کدام ممکن است همچنان به استفاده از می رسد. معاصر ها ما رشد از اشراف زاده ها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابلیت عملیاتی را عالی می کنیم.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند دغدغه های بی نظیر ما افزایش وضعیت معیشتی پرسنل نیروی انتظامی همراه خود هدف تامین ۱۲۵ هزار ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ هزار مسکن سازمانی است کدام ممکن است خوشبختانه ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار آن همراه خود تامین ۳ میلیارد تومان شهرت اولین با عرضه می شود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی کل ملت علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه در گذشته اجتناب کرده اند اجرای ساختار های نوروزی این سیستم ریزی های خوبی {برای تقویت} بخش کار با هم، تدوین این سیستم ها، تحلیل داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … {انجام شده} است، افزود: در اجرای ساختار ها ماموریت ها دستور پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری باید مورد ملاحظه پلیس قرار گیرد.

سردار شرفی همراه خود تاکید بر توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت نیروی انسانی محیط زیست، متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده اظهار داشت: در راستای ارتقای توان خانه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بنیه دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا پیگیری سنت سازی اقدامات خوبی {انجام شده} است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های حفاظتی “.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی همراه خود ردیابی به انجام ماموریت های بالا سال اظهار داشت: {در این} راستا تدابیر اجباری اندیشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان موضوعات راهبردی اجتناب کرده اند طریق معاونت نیروی انتظامی به پلیس کل استان ها ابلاغ شده است. عملیات.”

این مقام ارشد انتظامی علاوه بر این همراه خود ردیابی به ماموریت پلیس در ایام نوروز خاطرنشان کرد: تامین نظم، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازدید کنندگان سایت اجتناب کرده اند انتخاب های پلیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی های اجباری برای آن {انجام شده} است.

انتهای پیام/