امام (ره) نشان داد که طاغوت را می توان بی رحمانه شکست دادایسنا/ هرمزگان مدیرکل امام خمینی(ره) شهرستان هرمزگان گفت: امام خمینی(ره) اشاره ای به عوامل مراحل سخت اولین پیروزی انقلاب بود.

منوچهر دانشمند در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، افزود: نظام پربرکت جمهوری اسلامی بر پایه محکم امام راحل بنا شد، آزادی، ایمان و حسن نیت را گرفت و مردم هدیه دادند.

مدیرکل مرکز اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) هرمزگان با قدردانی از نقش رهبری امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم دفاع مقدس، گفت: امام راحل (ره). بود

این دانشمند ادامه داد: روح او و روح القدسش ذهن را بیدار کرده و جوانان را به حرکت واداشته تا همیشه در بازار باشند و برای آزادی تلاش کنند.

وی افزود: حرکت عظیم مردم ایران بر اساس رهبری امام، تحولی در باورهای دینی همه آزادی خواهان جهان بود و نشان داد که با رحمت و پیروزی می توان طاغد را شکست داد.

مدیرعامل حضرت امام خمینی (ره) گفت: امروز انقلاب اسلامی به رهبری مقام معظم رهبری در مسیر شکوفایی و شکوفایی بیشتر ادامه دارد و این پرچم به دست امام خمینی (ره) خواهد رسید. ) “

انتهای پیام/