المپیاد جام پرچم؛ بیرقی برای نشاط اجتماعیایسنا/ زنجان در شرایط ویژه ای که فعالیت ویژه ای به صورت کجدار و مریز دنبال می شود، برخی از فعالیت های نوپا می توانند نشاط اجتماعی را که قرار است آن را هدف قرار دهند، سر پا نگه دارد.

زمانی که فدراسیون های ورزشی می توانند سهم خود را در ورزش ورزش کنند، آن هم در شرایطی که ورزش را در مقابل اولین آسیب های ناشی از آن قرار می دهد و تا امروز باعث می شود که بسیاری از باشگاه های ورزشی شوند، برخی از ارگان ها نیز وارد شوند. این گود جوان‌پسند می‌شوند تا سهم خود را برای بالا بردن نشاط اجتماعی که این روزها خسته از کوران کر.

شهرداری زنجان یکی از ارگانهایی است که از دیرباز تلاش کرده است در کنار سایر فعالیتهای محوله خود، سهم به سزایی در توسعه ورزش همگانی داشته باشد و در برخی موارد نیز پا را فراتر گذاشته و در مسیر حمایت از ورزش قهرمانی گام بردارد، هر چند تفاوت سلایق. در بدنه مدیریتی شهرداری زنجان و نیز مغایر بودن نوع نگاه مدیران این بخش به مقوله ورزش ی اجازه ندا.

پندی پیش برگزاری اولین دوره المپیاد ورزشی با عنوان «جام پرچم» به همت سازمان فرهنگی، اجتماع مسابقاتی که در آن افراد به حوزه ورزش در چند رشته ورزشی با هم رقابت می کنند و بدون شک این رقابت باعث می شود تا قشری از جامعه بعد از پایان این رقابت ها و به دست آوردن نشاط اجتماعی، آمادگی مقابله با آن را داشته باشد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و شهرداری زنجان در خصوص برگزاری اولین دوره المپیاد جام فجر که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود، به خبرنگار ایسنا میگوید: با توجه به اینکه برخی از رشته های ورزشی که قرار بود در این دوره از المپیاد برگزار شود، برگزار می شود. در قالب رشته های تیمی بود، به همین خاطر در قانونمند کردن این رقابت ها، آیین قرعه کشی بر

غلامرضا نظری با اشاره به اینکه ورزش یکی از ابزارهای ایجاد کننده سلامت در جامعه بوده است و با توجه به عواملی که در طی دو سال اخیر، جای خالی سهم ورزش در سلامت بیش از پیش احساس می شود، میافزاید: این سازمان بدون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است. تلاش دارد تا در حوزه‌های ورزشی نیز سهم خود را به ویژه در شرایطی که جامعه نیاز به نشاط اجتماع دارد.

وی با تاکید بر برگزاری جام برای اولین دوره المپیاد پرچم، فارغ از انجام یک رویداد ورزشی، ایجاد وضعیت اجتماعی در شرایطی است که جامعه به دلیل ویروس کرونا، به سمت رخوت اجتماعی پیدا شده است، مشخص می کند: خصوصیات این سازمان در حوزه ورزش مربوط به عمومیت بخشیدن به این موضوع در جامعه و نیز همگانی کردن آن است که اولین المپیاد جاش.

این مسئول با یادآوری برنامه ریزی سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان به ویژه در حوزه ورزش به گونه ای است که عموماً از این برنامه ها منتفع می شود و همین روند باعث تسری نشاط اجتماعی در جامعه می شود، ادامه می دهد: در همین راستا المپیاد جام. رچم در هفت رشته فوتسال، مینی‌والیبال، تنیس روی میز، فوتبال رومیزی، کشتی، کاراته و تکواندو ب.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان با بیان اینکه موضوع مهم در برگزاری اولین پرچم ورزشی، رعایت پروتکلهای بهداشتی بود، ارائه می کند: بدون شک وقتی هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد نشاط اجتماعی است، به همین خاطر برای تداوم این نشاط است. بعد از اتمام المپیاد، حتماً باید نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در چنین شرایطی اقدام کرد که دک.

انتهای پیام