«القاعده» ضعیف ترین دوران خود را می گذراند/ خاستگاه تروریسم در منطقه حاکمیت رژیم های خودکامه است.یک کارشناس مسائل بین الملل که درباره کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان توسط آمریکا صحبت می کرد، گفت: القاعده در حال از دست دادن دومین رهبر خود است که در حال حاضر بدترین دوران را به دلایل زیادی پشت سر می گذارد.

صابر گل انباری وی در گفت وگو با ایسنا گفت که این قتل ایمن الظواهری وی افزود: در آمریکا اتفاق می افتد که باید به پیشرفت های سال گذشته در منطقه اشاره کرد تا مطمئن شود. با خروج آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان، به نظر می‌رسد که ظواهری به ملاحظات و مسائل امنیتی قبلی، به دلیل کنترل شهر کابل توسط طالبان، عمل نکرده و همین امر منجر به این شده است که شکار ایالات متحده در مقایسه با . قبل از.

«القاعده» بدترین دوران خود را می گذراند

وی با بیان اینکه القاعده دومین رهبر خود را از دست می دهد چرا که حجم و فعالیت این گروه در کشورهای عربی و جهان اسلام بدترین دوران را به دلایل مختلف پشت سر می گذارد، گفت: زمانی که داعش تاسیس شد برخی از آنها. نیروهای القاعده به داعش و القاعده پیوستند، به ویژه پس از مرگ اسامه بن لادن، با توجه به موقعیت جذابی که در بین نیروهای پراکنده این گروه داشتند، به نوعی انجمن قدیمی را از دست دادند. با این حال، پس از حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱، خود بن لادن به دلایل امنیتی رابطه سازمانی مشابهی با نیروهای القاعده نداشت.

داعش و طالبان از نظر منطق و عملیات متفاوت هستند

گل عنبری با بیان اینکه القاعده و داعش هر دو از رادیکال ترین گروه ها هستند و به عنوان گروه های تروریستی در جهان شناخته می شوند، اما از نظر عقیدتی و عملیاتی متفاوت هستند، گفت: داعش بخشنامه است. دشمن و عملیات آن به شدت گسترش یافته و همه مخالفان و منتقدان، حتی اعضای القاعده را در بر می گیرد و محدودیتی برای استفاده از روش های خشن و خشونت آمیز ندارد. با این حال، القاعده دشمنان، اهداف و روش های عملیاتی خود را مانند داعش گسترش نداده است و بیشتر بر رویارویی با آمریکا و دولت هایی که آنها را دست نشانده آمریکا می بیند، با توسل به آنها متمرکز شده است.

کشتن رهبران گروه هایی مانند القاعده تروریسم را در منطقه از بین نخواهد برد

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به ضعف روزافزون سازمان القاعده در دو دهه اخیر تاکید کرد که کشتار سران گروه هایی مانند القاعده نمی تواند تروریسم را از منطقه حذف کند.

عامل اصلی تروریسم در منطقه، رژیم های خودکامه کشورهای عربی و اسلامی است.

گل عنبری با بیان اینکه باید برای از بین بردن تروریسم در منطقه گام های اساسی برداشته شود، در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: تروریسم در منطقه ما نتیجه چند عامل مهم است و دلیل اصلی آن توالی رژیم های استبدادی کشورهای عربی و اسلامی.. همینطور درگیری ۷۰ ساله فلسطین و تداوم اشغال فلسطین و برخی رویدادهای دیگر در منطقه موجب سرخوردگی و تحقیر برخی جوامع در کشورهای عربی و اسلامی شده و عده ای نقش نادرستی را برای خروج از این منطقه انتخاب کرده اند. آی تی. آنها با احساس و درک هویت خود به آن گروه ها پیوستند و وارد جنگ شدند.

آین کارشناس مسائل بین الملل گفت: تحرکات گروه های تروریستی علاوه بر اینکه نتیجه برداشت نادرست آنها از اندیشه های اسلامی است، نتیجه فقدان دموکراسی، عقب ماندگی و توسعه نیافتن و آثار دیکتاتوری است. منطقه ای افزود: تا زمانی که این مسائل حل نشود، تروریسم در منطقه خاورمیانه ریشه کن نخواهد شد.
گل عنبری گفت: اگرچه کشته شدن سرکردگان گروه های تروریستی می تواند منجر به افول و افول فعالیت این گروه های تروریستی و تضعیف آنها شود، اما پس از مدتی شاهد ظهور یک گروه تروریستی جدید در منطقه هستیم. فعالیت های این گروه ها تغییر می کند. ادامه خواهد داشت. بنابراین عوامل اساسی که باعث ظهور تروریسم در منطقه می شود باید حذف شوند.

در انتهای پیام